Nieuws uit de parochie

Roepingen
ma 13 mei '19

Zondag 12 mei 2019, Vierde zondag van Pasen (jaar C)

Vandaag is het de roepingenzondag. Een dag waarop er in de kerken over de hele wereld traditioneel gebeden wordt voor nieuwe roepingen.
Als God echt van ons houdt, zoals wij geloven, dan kan het niet anders of Hij roept vandaag evengoed als vroeger, mensen die zijn woord willen uitdragen, zijn liefde gestalte geven en de gelovigen willen voorgaan in het gebed.
Het probleem is dus niet dat er minder mensen geroepen worden, maar dat er, hier bij ons althans, bijna geen gehoor meer aan gegeven wordt.

Niet overdrijven
Dat er “minder gehoor aan gegeven wordt” is misschien niet de juiste uitdrukking. Het niet-ingaan op Gods roeping gebeurt niet bewust of moedwillig. Het probleem is eerder dat die roep niet meer gehoord wordt. Wij leven niet langer in een maatschappij die helemaal doordrongen is van het geloof. Niet alleen de kennis van het geloof is in Vlaanderen heel erg achteruitgegaan, maar bovendien speelt dat geloof nog maar een zeer kleine, bijna verwaarloosbare rol in het leven van de meeste mensen. Kardinaal Danneels sprak in dat verband over de “religieuze ontbossing” van Vlaanderen.
En zelfs pratikerende christenen hebben God heel vaak een welbepaalde, beetje afgebakende plaats in hun leven gegeven: tot hier en niet verder.
Zij leven niet naast onze maatschappij maar er middenin; ook zij zijn dus niet ongevoelig voor de vanzelfsprekend geworden hang naar consumeren en genieten, naar carrière en bekend zijn. En wanneer hun zoon of hun dochter blijk geeft van een opvallende religieuze belangstelling, krijgen die nogal vlug te horen dat ze maar beter gewoon moeten doen.
“Iets mag het hebben, maar je moet niet overdrijven”.

Versnelde veranderingen
Je kan dus zeker niet zeggen dat priester of religieuze worden op dit ogenblik goed in de markt ligt. En eigenlijk is dat ook niet zo’n ramp.
Want het beeld dat wij hebben over priesters en religieuzen hangt nog helemaal vast aan een tijd die voorbij is. En terwijl de wereld op korte tijd helemaal veranderd is en in steeds sneller tempo altijd maar verder verandert, hebben wij er geen flauw vermoeden van hoe de Kerk van de toekomst er zal uitzien. Zo hoor je gelovigen nogal eens zeggen: wij mogen onze kerken ook niet te vlug sluiten of verkopen, want stel dat er een opleving komt . . .
Dát die opleving er komt, daar mogen we zeker van zijn. De mens is fundamenteel religieus en echte atheïsten zullen altijd een kleine minderheid blijven. Maar wie zegt dat de Kerk van de toekomst nog gebouwen-in-eigendom nodig heeft? Dat kan zijn, maar dat is helemaal niet zeker.

Wending
Die onzekerheid geldt trouwens voor heel de wending die Kerk en christendom aan het nemen zijn. Dat die wending -zoals er maar weinige geweest zijn in de geschiedenis- bezig is, mag voor iedereen duidelijk zijn. Maar zelfs vage contouren van wat het ooit worden zal, zijn voor niemand al zichtbaar.
Het enige wat we hebben is ons vertrouwen dat de Geest van God hier aan het werk is en dat Hij weet wat Hij wil. En dat Hij, wiens naam is: “Ik zal er zijn” met ons en met de hele mensheid meetrekt. En -ondanks alle schijnbare ondergang- ons nooit in de steek zal laten.

Vertrouwen
Het is wel geen comfortabele situatie als je niet precies weet waar je naartoe moet werken. Het enige wat we dan kunnen doen is wat we altijd hebben gedaan, in tijden van crisis: helemaal teruggaan naar de bronnen van ons geloof. Naar de eenvoud van het vroegchristelijk geloof en vertrouwen.
Telkens wanneer wij geconfronteerd werden met abrupte en onverwachte wendingen, hebben wij dat gedaan. Zowel bij de invallen van de barbaren als toen we gesteld werden voor de uitdagingen van de Renaissance, de confrontatie met de Verlichting, de explosie van de wetenschappelijke kennis.
Telkens was er, na aanvankelijke (en begrijpelijke) weerstand, altijd een terugvallen op de kern van ons geloof: een liefdevol leven leiden, in vertrouwen op God. En dan rustig overwegen wat van de nieuwe inzichten een verrijking betekent, waar we onze eigen ideeën moeten uitzuiveren, en wat we zeker moeten bewaren en meenemen naar de komende eeuwen. En omdat we op dit ogenblik nog niet precies weten waar we naartoe gaan, moet de Kerk zich momenteel vooral bezighouden met iets waar ze goed in is: studie en gebed. We moeten ons openstellen voor de werking van de Geest. En ons helemaal focussen op vertrouwen. Vertrouwen in een nieuwe bloei van het christelijk geloof in de tijden die komen. En ons niet langer verliezen in het krampachtig in stand willen houden van zaken waarvan we zelf weten dat ze geen enkele toekomst hebben.

Nieuwe herders
Wij weten nog niet precies hoe de Kerk van de toekomst er zal uitzien. Maar wij kunnen ons wel al een beeld vormen van de nieuwe voorganger, de nieuwe herder. Het zal een man of een vrouw zijn, gehuwd of ongehuwd, maakt niet uit. Het moet niet per se iemand zijn met opzienbarende talenten op gebied van leiderschap, geleerdheid of redenaarskunst. Maar het zal iemand zijn met een diep geloof in de God van Jezus en met een even diep respect voor de mensen. Vooral dat laatste was in het verleden niet altijd evident.

ERFPACHTOVEREENKOMST PAROCHIECENTRUM KAPELLEN VANDAAG ONDERTEKEND
ma 13 mei '19


Nieuwe start voor PC De Mispel

In de jaren ‘70 werd, onder impuls van toenmalig pastoor Berben, het parochiecentrum van Kapellen opgericht. Dankzij vele helpende handen werd het centrum ingericht en werd het in de loop der jaren de thuisbasis van verschillende verenigingen.

In 2007 werd het centrum heringericht en gemoderniseerd, opnieuw dankzij de belangeloze inzet van velen.

Omwille van administratieve en fiscale redenen ging het centrum vorig jaar op zoek naar nieuwe mensen die tot het bestuur wilden toetreden en enthousiastelingen die zich wilden inzetten voor de dagelijkse werking. Vrijwilligers vinden bleek geen sinecure en daarom werd een andere oplossing gezocht én gevonden om het voortbestaan van de zaal te verzekeren. De gemeente Glabbeek (AGB) zou het parochiecentrum in erfpacht nemen. Op maandag 13 mei ’19 ondertekenden de vertegenwoordigers van beide partijen een erfpachtovereenkomst voor een looptijd van 27 jaar. De zaal zal de nieuwe naam “PC De Mispel” dragen.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Glabbeek (AGB) zal zorgen voor de uitbating, in samenwerking met de huidige vrijwilligers van de zaal, die hun steentje willen blijven bijdragen. De komende jaren zal het AGB heel wat middelen investeren in de renovatie van de zaal.

En zo staat de zaal en haar gebruikers alsnog een mooie toekomst te wachten…

FIJNE MOEDERDAG!
zo 12 mei '19

heartcard-moeder

Wij wensen alle moeders en grootmoeders een prachtige moederdag toe!

Dank voor hun inzet, elke dag opnieuw…

KUNST IN DE KERK
za 11 mei '19

F4275m18De Glabbeekse cultuur- en erfgoedraad pakt tijdens het Pinksterweekend uit met een nieuw initiatief “Kunst in de kerk”, waarbij in het unieke kader van de Sint-Andrieskerk van Attenrode werk te bewonderen zal zijn van 30 lokale en regionale kunstenaars. Iedereen is welkom om te komen genieten van het beste wat dit evenement te bieden heeft in de meest diverse kunstvormen: van schilderkunst tot keramiek en van beeldende kunst tot kalligrafie.

Een bezoek brengen aan de tentoonstelling kan gratis op zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 juni van het Pinksterweekend, alle dagen van 10 tot 18 uur.

MEIMAAND=MARIAMAAND
vr 10 mei '19

ROZENHOEDJE IN KAPELLEN

Tijdens de maand mei wordt élke werkdag een rozenhoedje gebeden in de kapelletjes op de Dorpsstraat om 19 uur. Het betreft de kapel O.-L.-Vrouw van Onrust op de hoek van de Dorpsstraat-Stationsstraat en de kapel O.-L.-Vrouw van Gedurige Bijstand op de hoek van de Dorpsstraat-de Sint-Katarinastraat.

U bent welkom om mee te bidden!

DEELNAME HANSWIJKPROCESSIE MECHELEN
do 09 mei '19

Hanswijk.jpgOp zondagnamiddag 19 mei ’19 neemt de parochie Lubbeek en het beeld van Onze-Lieve-Vrouw deel aan de Hanswijkprocessie te Mechelen. We vertrekken met de autocar stipt om 13 uur aan de kerk van Sint-Martinus van Lubbeek, je kan meegaan en deelnemen aan deze ommegang (bus is gratis), maar inschrijven is wel verplicht op 016/73.49.06. (Plaatsen zijn beperkt.)

SAMANA KAPELLEN VIERDE HET 40 JARIG JUBILEUM
di 07 mei '19

Zaterdag 27 april 2019 was een heuglijke dag, want er werd uitgebreid gevierd in Kapellen! Tijdens een mooie eucharistieviering in de kerk van Kapellen dankten we voor de vele voorbije jaren en vroegen om als vereniging nog lang te mogen blijven bestaan.
Ook onze reeds afgestorven leden werden niet vergeten in gebed.

Daarna gingen we met z’n allen naar het parochiecentrum om het glas te heffen op deze lange samenwerking.
We kregen uit handen van de burgemeester een oorkonde voor onze inzet.
Wijzelf huldigden ook al onze vaste medewerkers en vrijwilligers met een boeketje bloemen en de drie pioniers werden vanuit de vereniging verrast met een Samana-oorkonde en kaars.
Omstreeks 12.30 uur startte het grote feest met alles erop en eraan!
Aan prachtig gedecoreerde tafels werd er genoten van een overheerlijke feestmaaltijd…
Onze zieken hadden het helemaal naar hun zin en daar doen we het toch allemaal voor!
Tijdens de pauze werd de animatie ten zeerste geapprecieerd want iedereen was vol lof.
Rond 18.30 uur kwam er een einde aan deze blijde gebeurtenis.

We lieten onze zieken allemaal met een goed gevoel naar huis gaan en ook met elk een roosje in een mooi, creatief vaasje dat per persoon voor hun bord stond.
Onze zwaar zieken werden achteraf bloemen aan huis of in het rustoord gebracht.
We zullen nog héél lang nagenieten want dit was een dag om nooit te vergeten !!!
’s Anderendaags gingen we met enkele bestuursleden naar de indrukwekkende wijding tot diaken van onze medewerker/kameraad Marc Jacobs. Ook iets dat ons altijd zal bijblijven.

KABBEEKLEZING MET STEVEN VANACKERE
ma 06 mei '19

F4275a18Op maandag 13 mei 2019 om 19.30 uur mogen we politicus Steven van Ackere verwelkomen op de volgende Kabbeeklezing. Hij behaalde recent nog een diploma filosofie en spreekt die avond als gelovige en als politicus. Al die elementen komen samen in zijn boeiende presentatie over hoe houvast te vinden in onzekere tijden als deze.

De lezing duurt ongeveer een uur. Nadien is er gelegenheid tot het stellen van enkele vragen. Parkeergelegenheid is er op de parking naast de ingang of in de Gilainstraat.

De lezing gaat door in de kapel naast het Pastoraal Centrum Kabbeek in de Gilainstraat 104 (tegenover politiekantoor) in Tienen.

BISSCHOP BERT VANBUEL ZAL GLABBEEKSE JONGEREN VORMEN OP 5 MEI
za 04 mei '19

Op zondag 5 mei 2019 om 9.30 en 11.30 uur worden de 55 meisjes en jongens van de zes Glabbeekse parochies gevormd in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen. Vormheer Bert Vanbuel zal hen het sacrament van het Vormsel toedienen.

Maar wie is bisschop Bert Vanbuel eigenlijk?
Limburger en Salesiaan van Don Bosco. 50 jaar priester en 20 jaar missionaris in het land Centraal-Afrikaanse Republiek. Bisschop sinds 2005. Helpt sedert 2016 in de Savioparochie in Dilbeek.

Albert Vanbuel werd geboren als 8ste kind in een gezin van 10 kinderen. Hij mocht studeren dankzij zijn zussen die niet lang naar school konden en werkten voor het gezin. Het begon in het Don Boscocollege in Hechtel (1952-58).

Gedurende 30 jaar mocht hij als Salesiaan werken in Vlaanderen bij de Jeugddienst, de Kaderschool Don Bosco en bij jeugdretraites.
De concrete missieroeping groeide onverwacht door een noodkreet vanuit Afrika. Enkele bisschoppen vroegen de Salesianen voor de Centraal-Afrikaanse Republiek waar voor jongeren niet genoeg gebeurde.

Naar Afrika
In oktober ‘94 vertrok Bert Vanbuel met twee andere Vlaamse Salesianen naar Bangui (Centraal-Afrikaanse Republiek). Een grote vraag: hoe kunnen deze drie religieuzen uit Vlamingen vanuit het Evangelie en de roots van Don Bosco er zijn voor de mensen en vooral voor de jongeren, binnen die jonge Kerk? Hun prioriteit was jeugdpastoraal. Jongeren (60% van de bevolking) een plaats geven, hen vormen voor de toekomst. Jongeren een plaats geven en mee inschakelen, dat was nieuw. Er bestond geen beroepsschool. Er waren honderden weeskinderen (ouders gestorven aan Aids of malaria) die niet spontaan door de omgeving werden opgevangen. Pleegouders werden gezocht, maar met concrete steun en maaltijd op de school zelf.

Bisschop
In 2005 vroeg Paus Benedictus hem om bisschop te zijn van Kaga Bandoro (bisdom van driemaal de grootte van België). Mgr. Vanbuel startte er in de parochies 14 schooltjes en medische hulpposten. In de 10 jaar mocht hij 23 priesters wijden om de Kerk mee in handen te nemen.
Er was ook de harde realiteit van een lange reeks van rebellie en staatsgrepen. De zwaarste crisis begon in 2012. Men wilde een islam-staat maken en dat lukte bijna. Heel het land op enkele dagen in handen van de huurmoordenaars uit Soedan en Tsjaad. Naast de duizenden weeskinderen (aidswezen) was er nu ook het probleem van kind-soldaten misbruikt door de rebellen. We trachtten hen te helpen zich terug te integreren en vorming aan te bieden voor hun toekomst.

Terug naar Vlaanderen in 2015
Missionaris zijn hier en toch ook de Centraal-Afrikaanse Republiek blijven steunen. Christus naar buiten brengen en vanuit het samen bidden en samen vieren mensen oproepen tot concrete inzet.
Hij blijft een trouwe ambassadeur voor dat doodarme bisdom en blijft met hart en ziel meeleven en hier zoeken naar oplossingen voor de noden daar. Steun blijft welkom.

Pagina's