Anders bekeken

Elke eucharistieviering licht priester Luc Thiry het Evangelie toe. Hij brengt de betekenis van Gods en Jezus’ woorden. Hij kent en beleeft de evoluties in de maatschappij, de mentaliteit van de mensen… m.a.w. hoe de mensen met hun levenswijze, hun relaties en hun geloof omgaan. Juist daarom is zijn geschreven en gesproken taal zo diepzinnig, zo intellectueel en zo enselijk. Maar tegelijk sterk verbonden met het christen-zijn, met het geloof in God, Jezus en zijn Kerk.

Over het huwelijk

Zondag 3 oktober 2021, Zevenentwintigste zondag door het jaar (jaar B)

Nogal wat deskundigen gaan ervan uit dat de Kerk eertijds van het huwelijk een sacrament en een maatschappelijke instelling heeft gemaakt, op vraag van de burgerlijke overheid.
Dat zou best wel eens kunnen.
In de herfsttijd van het Romeinse Rijk, in de nadagen van het keizerrijk, bleef er van het sterk gehecht zijn aan burgerplicht en moreel gedrag uit de tijd van de republiek niet veel meer over.
Rome was een reusachtige metropool geworden en mét het graan en het...

Bondgenoot of tegenstander

Zondag 29 september 2021, Zesentwintigste zondag door het jaar (jaar B)

Mensen die graag discussiëren over de inhoud en de betekenis van Bijbelteksten hebben aan de evangelielezing van vandaag een vette kluif.
Er staat in deze tekst van Marcus immers iets dat volledig tegenstrijdig lijkt aan wat Mattheus in hoofdstuk 12 schrijft. Bij Marcus zegt Jezus: “Wie niet tegen ons is, is voor ons”. En bij Mattheus klinkt het: “Wie niet met mij is, is tegen mij”. Wat toch op zijn minst opmerkelijk mag genoemd worden.
Ik herinner mij nog dat jaren...

De oerzonde

Zondag 19 september 2021, Vijfentwintigste zondag door het jaar (jaar B)

Het valt op als je tegenwoordig naar een huwelijksfeest gaat dat het altijd de vrienden van het bruidspaar zijn die met allerlei verhalen en anekdotes de stemming erin brengen. Toen ik jong was gebeurde dat altijd door de vrolijke Frans van de familie (iedere familie had er zo wel minstens één): een enigszins gezette oom die, na de nodige glazen Châteauneuf-du-Pape, tegen zijn beker tikte en rechtstond om met luim en joligheid het gezelschap op te vrolijken.
En...

Wie is Christus voor jou?

Zondag 12 september 2021, Vierentwintigste zondag door het jaar (jaar B)

Geloof dat zich niet uit in daden is dood, zegt Jacobus.
En dat is ook altijd de stelling geweest van de katholieken in hun gebekvecht met de protestanten. Protestanten hielden het in principe altijd bij het “sola fide” van Paulus: de mening dat alles draait om het geloof. Dat het geloof op zich belangrijker is dan de “werken”.
Uiteindelijk hebben beide apostelen het natuurlijk over hetzelfde: geloof én inzet. Ze gebruiken alleen een andere invalshoek. Geloven bij...

Ga open!

Zondag 5 september 2021, Drieëntwintigste zondag door het jaar (jaar B)

Vorige week hebben wij het uitgebreid gehad over ons “hart”.
En dan niet over ons fysieke hart, maar over ons “innerlijk hart”, ons geestelijk leven, ons “diepere zijn”. Datgene dat, meer dan onze uiterlijke kenmerken, onze persoonlijkheid uitmaakt, ons tekent, ons maakt tot wie we zijn.
En we zagen ook dat dat “hart” verschillende lagen heeft.
Dat ons ego aan de oppervlakte functioneert. En dat ego wordt gedomineerd door de minder fraaie mogelijkheden waar de...

Diepste verlangens

Zondag 29 augustus 2021, Tweeëntwintigste zondag door het jaar (jaar B)

Het joodse geloof is helemaal doordrongen van de gedachte dat God een verbond sluit met zijn volk. God schenkt de mensen zijn 10 geboden en de meer dan 600 richtlijnen die daarvan zijn afgeleid, als een kans om gelukkig en zinvol te leven. Als volk en als individu.
Het grote voordeel van zo’n strikt religieuze regelgeving is dat ze rust en vastheid geeft en eeuwen overspant, niet afhankelijk is van de grillen van elke nieuwe heerser. Het grote gevaar van zo’n systeem...

Verantwoordelijkheid opnemen

Zondag 22 augustus 2021, Eenentwintigste zondag door het jaar (jaar B)

Alleen monniken kunnen zich de luxe permitteren van arm te zijn.
Wat betreft huisvesting, voeding en kleding wordt volledig voor hen gezorgd.
Ze hoeven daarvoor dus geen apart potje aan te leggen en kunnen zich zorgeloos helemaal overgeven aan studie, gebed en goede werken.
Maar dat geldt dus alleen voor monniken, voor al de andere mensen is armoede iets slechts, iets dat bestreden moet worden. En christenen hebben dat ook altijd met verve gedaan. Gaande van het...

Kiezen voor geluk

Zondag 15 augustus 2021 – Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming (kerkelijk jaar B)

In heel de wereldgeschiedenis is er geen enkele mens die zo gezocht en vertrouwd, zo bemind en vereerd werd en wordt als Maria.
In alle mogelijke bewoordingen en toonaarden.
Van de ruige dialogen van de middeleeuwse mysteriespelen tot de betoverende klanken van het gregoriaans; van de niet-bedoelde zinnelijkheid in de schilderijen van oude meesters, het zacht geprevel van stille celibataire minnaars tot en met de rouwe klanken van verhitte geesten die de...

De adembenemende ambitie van de christen

Zondag 8 augustus 2021, Negentiende zondag door het jaar (jaar B)

Een tijdje geleden kwamen wij samen met de ouders van de eerstecommunicanten in een parochie waar de papa’s en mama’s zelf catechese geven aan de kinderen.
En op die bijeenkomst kwam er toch enige ongerustheid, een zeker misnoegen zelfs naar boven omdat de personen en instellingen die in Vlaanderen geacht worden het geloof door te geven, in school en catechese, in vorming, artikels en publicaties en zelfs in preken in de kerk, niet het geloof maar een moraal, een ethische...

Onze woelige, veelkleurige, heerlijke wereld

Zondag 1 augustus 2021, Achttiende zondag door het jaar (jaar B)

Een tijdje geleden hadden we het erover dat christenen hoegenaamd geen moeite hebben met welstand, met eten en drinken, met genieten van de “goede dingen des levens”.
Omdat je op enkele minuten niet alles kan zeggen, ook niet als dat belangrijk is, wil ik er vandaag aan toevoegen dat die stelling juist is, maar onvolledig.

Ascetisch
Er zijn immers binnen het christendom ook strekkingen geweest die iets helemaal anders voorstonden. Vooral...