Anders bekeken

Elke eucharistieviering licht priester Luc Thiry het Evangelie toe. Hij brengt de betekenis van Gods en Jezus’ woorden. Hij kent en beleeft de evoluties in de maatschappij, de mentaliteit van de mensen… m.a.w. hoe de mensen met hun levenswijze, hun relaties en hun geloof omgaan. Juist daarom is zijn geschreven en gesproken taal zo diepzinnig, zo intellectueel en zo enselijk. Maar tegelijk sterk verbonden met het christen-zijn, met het geloof in God, Jezus en zijn Kerk.

Bij de mensen zijn

Zondag 2 augustus 2020, Achttiende zondag door het jaar (jaar A)

Jezus is al een ganse dag, misschien zelfs al dagenlang met een grote groep mensen onderweg. Hij luistert naar hun problemen, bemoedigt hen, geneest hun kwalen en geeft hun onderricht. En de mensen hangen zodanig aan zijn lippen, dat zelfs bij het vallen van de avond van naar huis gaan geen sprake is.
En hoewel ze zonder twijfel honger beginnen te krijgen, maakt Jezus geen aanstalten om hen weg te sturen.
De apostelen echter, en dan op de eerste plaats waarschijnlijk Petrus, het heftige haantje,...

Kies verstandig, kies voor goed-zijn

Zondag 26 juli 2020, Zeventiende zondag door het jaar (jaar A)

De laatste weken hebben we het vaak gehad over gelukkig zijn, over het vinden van levensvervulling. Maar als ik mijn eigen teksten daarover nadien opnieuw lees, dan merk ik dat de verleiding altijd groot is om die zaken eerder negatief te benaderen, om vooral te benadrukken waar geluk en levensvervulling niet te vinden zijn.
En dat leidt natuurlijk regelrecht naar mijn persoonlijke dada en nog voor ik er erg in heb, sta ik hier van jetje te geven tegen de consumptiemaatschappij en de reclame, die ons...

Gods anders-zijn

Zondag 19 juli 2020, Zestiende zondag door het jaar (jaar A)

In de eerste lezing botsen we vandaag op een niet-alledaagse gedachte. Sprekend over God, zegt de schrijver: “Uw macht is de grond van uw rechtvaardigheid, en omdat Gij over allen heerst, behandelt Gij allen ook met zachtheid”.
Dit is in ieder geval niet een gedachte die spontaan in ons opkomt als we het hebben over heersers en machthebbers in het algemeen.
Duizenden jaren menselijke geschiedenis hebben ons geleerd dat je van dat soort mensen niet teveel rechtvaardigheid en zeker geen zachtheid moet...

De pijlen richten op de roos

Zondag 12 juli 2020, Vijftiende zondag door het jaar (jaar A)

Enkele weken geleden was ik op een vergadering van de parochieverantwoordelijken van de regio Tienen (en dat is tegenwoordig het halve bisdom. En we hadden het daar over de nood aan vorming voor iedereen die in de parochie een pastorale verantwoordelijkheid opneemt. En natuurlijk ook voor elke geïnteresseerde gelovige.

Knelpunt
Omdat ik geleerd heb uit het verleden, gooide ik meteen mijn eigen stokpaardje in de groep: de nood aan vorming op het gebied van evangeliseren: hoe...

Wie heeft gelijk, Jezus of de reclame?

Zondag 5 juli 2020, Veertiende zondag door het jaar (jaar A)

Vorige week eindigden wij met Jezus’ uitspraak: “Ik ben gekomen opdat ze leven zouden hebben en wel in overvloed”. Dat klinkt erg mooi en aantrekkelijk maar het lijkt wel helemaal in tegenspraak met de harde eisen die Hij ons stelt.
Want elders zegt Jezus dat wie hem wil volgen zijn kruis moet opnemen.
Dat wie zijn leven krampachtig wil vasthouden, het zal verliezen. En, helemaal verbijsterend: “Als gij volmaakt wil zijn, verkoop dan al wat je bezit en geef het aan de armen. En kom dan terug om mij te...

Hoezo, leven in overvloed?

Zondag 28 juni 2020, Dertiende zondag door het jaar (jaar A)

Het is al jaar en dag de gewoonte dat bij een huwelijk de trouwers zelf een grote inbreng hebben bij het opstellen van hun huwelijksviering. De priester bezorgt hen een heleboel voorbeelden, bespreekt met hen een aantal mogelijkheden en beperkingen, wijst hen op de essentie van zo’n viering en geeft goede raad. Maar hij nodigt de trouwers ook uit om daar creatief mee om te springen, er hun viering van te maken.
Het zijn tenslotte zij die huwen, niet de priester.
Iets gelijkaardigs gebeurt de laatste...

Strijdbaar

Zondag 21 juni 2020, Twaalfde zondag door het jaar (jaar A)

“Wees niet bang voor de mensen”, zegt Jezus tegen zijn volgelingen als Hij hen uitzendt om over de hele wereld zijn boodschap van hoop en vertrouwen te verspreiden.
Het zijn woorden die allereerst waarschuwen voor naïef optimisme in de trant van: “Iedere mens heeft het eigenlijk goed voor”. Dat is niet zo.
Jezus kent ons door en door. Hij weet wat er in de mens steekt, zegt het evangelie. Hij weet dat mensen het soms absoluut niet goed voorhebben. Hoe dat komt, wie of wat hen zo gemaakt heeft, is een...

Geloofsoverdracht stilgevallen?

Zondag 14 juni 2020, Elfde zondag door het jaar (jaar A)

Jezus zegt in het evangelie van vandaag: “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er te weinig”. Als wij ervan uitgaan dat zijn woorden universeel van kracht zijn zowel in ruimte als in tijd, nemen wij aan dat ze ook voor ons vandaag bestemd zijn. Dat Hij ook tot ons vandaag zegt: trek eropuit, verkondig, win de mensen voor het geloof. Er is nood aan. Mensen wachten op u.
Nood aan? Die indruk hebben wij in ieder geval niet als we nuchter om ons heen kijken: overal onverschilligheid voor religieuze zaken, aversie...

Onversneden maar helder

Zondag 7 juni 2020, Hoogfeest van de Heilige Drievuldigheid (jaar A)

Vandaag is het de zondag van de Drie-eenheid of zoals men dat vroeger noemde = Drievuldigheidszondag.
Die drie-eenheid, die typisch christelijke opvatting van “één God in drie goddelijke personen” is altijd een moeilijk begrip geweest. Voor christenen zelf en zeker ook voor mensen die buiten ons geloof staan.
Moslims bijvoorbeeld hebben heel de geschiedenis door, en nu nog, de christenen ervan verdacht dat ze wel zeggen in één God te geloven maar dat ze heimelijk drie goden aanbidden. En we...

Bidden

Zondag 31 mei 2020, Pinksteren (jaar A)

Omdat ik, 70 jaar geleden, in Vlaanderen geboren ben en niet in Cambodja of in Kameroen, lag het een beetje voor de hand dat ik katholiek zou worden opgevoed. Tegenwoordig is dat anders.
Een kind dat vandaag in Vlaanderen geboren wordt, maakt een redelijke kans om het levenslicht te zien in een gezin en een milieu dat het “seculier geloof” aankleeft, een geloof-zonder-God. Vaak zelfs uitgesproken anti God. In ieder geval echter word je ergens ingeworpen waar je zelf niet voor gekozen hebt. En toch is er in ieders leven ook...