Nieuws uit de parochie

Elke eucharistieviering licht priester Luc Thiry het Evangelie toe. Hij brengt de betekenis van Gods en Jezus’ woorden. Hij kent en beleeft de evoluties in de maatschappij, de mentaliteit van de mensen… m.a.w. hoe de mensen met hun levenswijze, hun relaties en hun geloof omgaan. Juist daarom is zijn geschreven en gesproken taal zo diepzinnig, zo intellectueel en zo enselijk. Maar tegelijk sterk verbonden met het christen-zijn, met het geloof in God, Jezus en zijn Kerk.

ASWOENSDAG 2024

As(woens)dag is in de katholieke traditie het begin van de ‪Veertigdagentijd‬ of ‪Vasten‬. ‬‬Woensdag 14 februari 2024 vierden we om 18 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen ‪‎Aswoensdag‬.‬
Op Aswoensdag laten gelovigen een kruisje met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij tegen iedere gelovige afzonderlijk: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”.‬‬‬

Almachtige God,
Zegen deze as die op onze hoofden wordt gestrooid.
Geef dat wij vergiffenis van onze zonden mogen...

LICHTMIS 2024

Wie denkt aan februari, denkt aan Lichtmis. Zo vierden we ook met velen samen in de OLV-Geboortekerk te Kapellen, op zaterdag 3 februari ’24.
Tijdens deze viering werden alle kinderen, en hun gezin, uitgenodigd, die afgelopen jaar gedoopt werden. De ouders vroegen die dag uit dankbaarheid, net als Maria 40 dagen na Jezus’ geboorte deed, om de zegen van de Heer over hun kind.
Niet alleen de allerkleinsten werden gezegend door onze pastoor, ook voor alle andere kinderen die aanwezig waren werd een speciaal moment voorzien om de zegen te ontvangen.
Zo druilerig het weer buiten was,...

VASTEN OF VEERTIGDAGENTIJD

Vorige woensdag (14 februari) is de veertigdagentijd gestart. Ontdek de betekenis, beleving en bedoeling van de christelijke vasten.

...

ASWOENSDAG EN VALENTIJN

Maak er een deugddoende dag van!

...

MAANDELIJKSE EUCHARISTIEVIERING IN WOONZORGCENTRUM DEN BOOMGAARD

Van harte welkom om op donderdag 8 februari ’24 (ipv 7/02) om 14.30 uur mee eucharistie te vieren in Residentie Den Boomgaard (Stationsstraat). Ook u, als niet-bewoner en niet-familielid, bent welkom om mee te vieren met de bewoners en pastoor Luc.

...

KERKHAAN ZUURBEMDE

Hij staat er weer: de fiere haan op de toren van de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde! Klaar om decennialang te waken over het dorp…

...