Pastorie Glabbeek

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Locatie: Dries 9, 3380 Glabbeek, 0492/07.19.23
Facebookpagina: www.facebook.com/pastorieglabbeek

Centrale pastorie voor Glabbeek

De pastorie van Glabbeek werd door haar eigenaar, de kerkfabriek Sint-Niklaas, in overleg met pastoor Luc Thiry, de federatieploeg, de Centrale Kerkraad en het bisdom, voor gebruik als centrale pastorie bestemd. De pastorie wordt sinds 2001 niet meer bewoond door een priester, maar de woonvertrekken op het eerste verdiep worden verschillende jaren verhuurd om zo extra inkomsten te genereren en de pastorieomgeving te onderhouden..
Voor de keuze als centrale pastorie werd er rekening gehouden met de uitstraling en de centrale ligging binnen de gemeente, het waardevolle karakter (anno 1787), de parkeermogelijkheden en het intensief gebruik. De kerkfabriek heeft de laatste jaren tevens heel wat financiële middelen en energie geïnvesteerd in dit prachtige gebouw. De middelen voor de renovatie (o.a. dak, ramen en deuren) werden grotendeels door de kerkfabriek zelf opgehoest (o.a. schenkingen, giften, erfenis) en deels mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente (zoals wettelijk voorzien is).

De pastorie van Glabbeek is de voorbije jaren spontaan uitgegroeid tot het administratief centrum van de zes parochies. Het is nu reeds de zetel, de vergaderplaats en de archiefruimte voor enkele kerkfabrieken, evenals voor de Centrale Kerkraad; de andere kerkfabrieken verhuizen binnen afzienbare tijd eveneens naar daar. Ook de archieven van de parochies zullen er voortaan bewaard worden.
De bijeenkomsten voor de kinderen van de Eerste Communiecatechese van de parochies Attenrode, Glabbeek en Zuurbemde gaan door in de pastorie. Ook de jongens en meisjes van de vormselcatechese van Attenrode, Glabbeek, Wever en Zuurbemde praten en werken er enthousiast rond geloof. Heel wat andere kerkelijke initiatieven zoals federatieploeg, parochieblad, werking Broederlijk Delen, wekelijkse permanentie, … hebben de pastorie als uitvalsbasis. Ondertussen zijn er ook enkele verenigingen, die regelmatig samenkomen op de pastorie.

Geschiedenis

Boven de deur van de pastorie staat een datum: "Anno 1787". Op de sluitsteen staan 4 letters, die een afkorting voorstellen, maar die ik in geen enkele gedrukte bron correct heb zien staan: I: W: P: Æ:. De eerste 2 letters zijn de initiaten van de bouwer: Iosephus Waefelaerts. P betekent pastor en de ineengevlochten AE betekent AEdificabat (imperfectum) of AEdificavit (perfectum). Het geheel betekent dus: “Jozef Waefelaerts pastoor bouwde of heeft gebouwd” (onderverstaan: deze pastorie).

Jozef Waefelaerts werd op 12 juni 1786 aangesteld als pastoor van Glabbeek en Zuurbemde (Kerkarchief, nr. 23.172). Het was een zeer actief man, vermits hij al het volgende jaar een nieuwe pastorie liet bouwen. Hij schreef veel in het Latijn en had een grote intellectuele interesse. Zo schreef hij in het rekeningboek van de kerk (nr. 23.173) uit 1786 een hoop gegevens over geschiedenis. Hij beschreef onder meer over de aardbeving in de omgeving van Monteleone in Italië op 5 februari 1783 om 7 uur ’s avonds, met 26.750 doden!, noteerde lange lijsten met de namen van pausen en noemde alle gouverneurs in de Nederlanden over een periode van meer dan 250 jaar. Over de storm op 5 september 1783 schreef Waefelaerts in het Latijn: Anno 1783, die 5 7bris, tam horrenda suborta est tempestas, ut in solo pago de Bunsbeek ultra 1200 arbores partim sint ruptae, partim erutae (kerkarchief 23.172). In verstaanbaar Nederlands: In het jaar 1783, op 5 september, stak er zo’n vreselijke storm op, dat alleen al in Bunsbeek 1200 bomen, deels afgeknapt zijn en deels ontworteld.

In 1790 breidde Waefelaerts het grondgebied van de pastorie met een dagmaal of 1/4 bunder uit, wat 200 jaar later de mogelijkheid bood om parkeerplaatsen aan te leggen en de Glazuur te bouwen. Hierover schreef hij in het Nederlands: Dit Dagmael is nu gevoegt bij den grond der Pastorije, en hebbe gelaeten buijten de haege voor voedweg, en waterloop ses voeten, dewelcke deel maeken van dit dagmael. Soo nogtans, dat ik maer gelaeten hebbe vijf voeten, alwaer den waeterloop is ophoudende (nr. 23.172, 8). De actieve pastoor stierf op 5 mei 1791.

Dr. Paul Kempeneers - www.kempeneers.org

Gevelkapelletje

Een gevelkapel met een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, geschonken door deken Luc Van Hilst, werd in juni 2021 aangebracht aan de voorgevel.