Eucharistie (sacrament) en misintenties

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Christenen gaan in de eucharistieviering samen aan tafel om het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus te gedenken. Om te luisteren naar zijn Woord, te bidden en zingen, om vreugde te vieren en noden bijeen te brengen, om vergeving en zending te krijgen. De deelname aan de eucharistie is de belangrijkste uitdrukking van het geloofsleven in een christelijke gemeenschap, omdat wij gelove dat in de eucharistie de verrezen Heer zelf in ons midden komt. De eucharistie maakt de gelovige gemeenschap. Daarom een warme oproep om deel te nemen!

Het "Octaaf" (processie/bedevaarten) in Lubbeek: hier kan je meer info vinden...

Vieringen in onze parochies

  • Attenrode, Sint-Andrieskerk: voor de weekendvieringen kan je in Kapellen terecht (op kerkelijke feestdagen zijn er wél vieringen voorzien in Bunsbeek)
  • Bunsbeek, Sint-Quirinuskerk: voor de weekendvieringen kan je in Kapellen terecht (op kerkelijke feestdagen zijn er wél vieringen voorzien in Bunsbeek)
  • Glabbeek, Sint-Niklaaskerk: voor de weekendvieringen kan je in Kapellen terecht (op kerkelijke feestdagen zijn er wél vieringen voorzien in Glabbeek)
  • Kapellen, Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk (zondagskerk): zondag om 9.30 uur. Regelmatig worden er ook gezinsvieringen gehouden.
  • Wever, Sint-Antoniuskerk: voor de weekendvieringen kan je in Kapellen terecht (op kerkelijke feestdagen zijn er wél vieringen voorzien in Bunsbeek)
  • Wever, kapel Heinkensberg: rozenhoedje op woensdag om 17.40 uur (winter) of om 18.40 uur (zomer)
  • Zuurbemde, Sint-Catharinakerk: voor de weekendvieringen kan je in Kapellen terecht (op kerkelijke feestdagen zijn er wél vieringen voorzien in Zuurbemde)

Wat is een misintentie?
Iedereen kan misintenties bij de priester opgeven voor een bijzonder doel. Een bepaald verlangen dat bij de gelovige leeft wordt op die manier verenigd met het sterven en verrijzen van Christus.

Dat kan bijvoorbeeld een intentie voor een overledene zijn. Wij dragen de overledene op een bijzondere manier in ons hart en vragen dat God zich over hem/haar zou ontfermen. Van in de vroegste Kerk gaan de gelovigen er van uit dat mensen na hun dood nog kansen krijgen om te groeien naar God toe. Bidden voor overledenen heeft dus wel degelijk zin.

Een misintentie kan uiteraard ook aangevraagd worden voor andere noden. Voor een genezing bijvoorbeeld of voor het slagen van een onderneming, maar evengoed om God te danken voor al het mooie dat ons overkomt. Eigenlijk dus voor zowat alles wat ons bezighoudt en wat we in gebed heel dicht bij God willen brengen.

Al te kleinmenselijke doeleinden voor de misintenties kunnen we beter vermijden.

Waar kan je een misintentie (15 euro) opgeven?

Kapellen: digitaal via www.kerkglabbeek.be/misintenties / OF vóór of na de eucharistieviering op zondagochtend / OF elke 1ste zaterdagvoormiddag van de maand tussen 10 en 11 uur in het parochiecentrum / OF bij Sonia Devos, sonia.devos@kerkglabbeek.be
Gert Janssens, 0474 / 72 14 82, gert.janssens@kerkglabbeek.be