Huwelijk (sacrament) en jubileum

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Onze maatschappij erkent diverse vormen van samenleven. We hebben eerbied voor de keuze die mensen maken. De sterkste vorm van samenleven van man en vrouw is voor ons het sacrament van het kerkelijk huwelijk. Door dit sacrament verbinden mensen zich ten overstaan van elkaar, de gemeenschap en God tot man en vrouw. Ze spreken uit: “Ik wil je man/je vrouw zijn in goede en kwade dagen, al de dagen van mijn leven.” Het is als het ware God zelf die twee mensen aan elkaar schenkt in een verbond van liefde. De bevestiging van een kerkelijk huwelijk gebeurt daarom met de woorden: “Wat God verbonden heeft, zal de mens niet scheiden.”

Koppels die willen trouwen voor de Kerk nemen best MINSTENS 4 maanden voor de geplande trouwdatum contact op.

Enkele koppels uit onze parochies, die onlangs in het huwelijksbootje stapten...

Een heleboel vragen en antwoorden over het kerkelijk huwelijk kan je terugvinden op de uitstekende website van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal.

"Samen naar meer" en Encounter Vlaanderen organiseren weekends voor koppels: www.samennaarmeer.be

Meer info over huwen voor de Kerk...

Valentijnsviering

Misschien zijn jullie in de voorbije jaren getrouwd? Of misschien hebben jullie trouwplannen voor dit jaar? Of voelen jullie zich als ouders van jonggehuwden of van kinderen die zich op de grote dag voorbereiden, heel erg betrokken bij het huwelijksengagement van jullie zoon of dochter. Of vieren jullie dit jaar een zilveren, gouden of diamanten huwelijksjubileum? We wensen jullie hierbij van harte geluk en we nodigen jullie graag uit op de Valentijnsviering in de intieme Sint-Catharinakerk van Zuurbemde rond 14 februari (Sint-Valentijn). Komend jaar is de viering gepland op zaterdag 10 februari 2024 om 19 uur. Nadien zijn jullie van harte uitgenodigd op een receptie om nog wat na te praten.

Huwelijksjubileum vieren

Als man en vrouw al jaren met elkaar verbonden leven, en lief en leed gedeeld hebben, is er veel om dankbaar voor te zijn. In een jubileumviering wordt ook God dank gezegd voor alle gunsten en bijstand in al die jaren ontvangen.

Willen jullie je huwelijksjubileum vieren, neem dan 4 maanden voor de geplande datum contact op.

Wie contacteren voor jullie huwelijk(-sjubileum)?
Gert Janssens, 0474 / 72 14 82, gert.janssens@kerkglabbeek.be