Nieuws uit de parochie

SINT-CECILIAVIERING
zo 17 november '19

Affiche (Middel)Op zondag 24 november ’19 vieren we in onze zondagskerk (kerk Kapellen) het naamfeest van Sint-Cecilia. Volgens de legende kwam Cecilia uit een voorname, Romeinse familie en zou ze zeer jong gedwongen zijn te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood. Zo werd ze patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers en dus ook van ons zangkoor. Van harte welkom om mee te vieren!

BUURKERK KERSBEEK ONVERWACHTS GESLOTEN
za 16 november '19

SAMSUNG DIGITAL CAMERATot en met 2012 maakte de parochie Kersbeek kerkelijk deel uit van onze toenmalige Federatie Lubbeek-Glabbeek. We hebben vele jaren nauw en graag samengewerkt met de mensen van de geloofsgemeenschap van Kersbeek.
We vernamen vandaag dat de parochiekerk Sint-Servatius van Kersbeek met onmiddellijke ingang wordt gesloten, omwille van stabiliteitsproblemen van het gebouw.
Onze buren uit Kersbeek mogen in deze moeilijke periode alleszins rekenen op ons gebed en op onze ondersteuning.

ABONNEER JE OP PAROCHIEBLAD GLABBEEK
za 16 november '19

KenL Herabo-2020 Affiche hoog (Middel)Wat mensen drijft en bekommert, wat hen inspireert en bijeenbrengt, wat het dagelijkse leven kleur geeft, is voor jou elke week opnieuw nieuws. Maar ook de praktische informatie over vieringen, verenigingen en organisaties en buurtgroepen, … zijn mogelijk ook voor jou onontbeerlijke informatie.

Je kan jouw abonnement nemen/hernieuwen door overschrijving van 38,50 euro op rekeningnummer BE06 9791 5622 0222 van Parochieblad Glabbeek, Dries 9, 3380 Glabbeek met als mededeling “abonnement 2020 parochieblad”. Een steunabonnement kan vanaf 42 euro.

VERSOEPELING ABORTUSWETGEVING
wo 13 november '19

13526946615346“Nauwelijks een jaar nadat abortus in ons land uit het strafwetboek is gehaald, wil men de abortuswet nogmaals herzien. Het is onbegrijpelijk hoe zo een belangrijke en delicate aangelegenheid zo vlug wordt behandeld en zonder enig voorafgaand fundamenteel debat.” – Kardinaal Jozef De Kesel

Lees de verklaring van de bisschoppen van België:
https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/bisschoppen-laten-stem-horen-over-verruiming-voorwaarden-abortus

JH BUNKER OP TOCHT NAAR SCHERPENHEUVEL
di 12 november '19

Het is een jarenlange traditie dat enkele jongeren van JH BUNKER op de avond van 10 november ’19 op voettocht trekken richting basiliek van Scherpenheuvel. Deze tocht doen ze, zodat ze een stralende zon zouden hebben op de volgende editie van de STRANDFUIF in de zomer van 2020!
Een mooi gebruik! We bidden mee voor een mooie editie 2020!

Foto’s: Jonas Vangroenendael

Over terrorisme – Wapenstilstand
di 12 november '19

Zondag 10 en maandag 11 november 2019 – 32ste zondag (jaar C) & Wapenstilstand

Oorlog is zo oud als de mensheid zelf. Oorlog is één van de vier ruiters van de Apocalyps die, samen met ons, triomfantelijk door de geschiedenis gaan.
Oorlog is blijkbaar onuitroeibaar.
Bijna 75 jaar lang hebben wij in West-Europa de oorlog buiten onze grenzen weten te houden. Maar op dit ogenblik heeft de oorlog ons weer ingehaald, in de vorm van bomaanslagen en andere vormen van terrorisme.
Ook terrorisme is van alle tijden. Vooral dan het staatsterrorisme, de onderdrukking van de eigen mensen door tirannen. Tirannen die nooit enige andere rechtvaardiging behoefden dan het feit dat ze de macht in handen hadden.
“Waarheid”, zei Mao Zedong, “komt uit de loop van een geweer”. En tirannen van alle tijden hebben dat altijd geweten en er ook altijd naar gehandeld.
Aanvankelijk kon je spreken van een soort primitief staatsterrorisme. Zolang je zelf niet van hoge komaf was, of op een andere manier een bedreiging vormde voor de macht van de heerser, werd je redelijk ongemoeid gelaten.

Nieuwe tijd
Dat veranderde bij de opkomst van de gecentraliseerde staten. Spanje was in de 16de eeuw daarin een voorloper. Op zowat elk gebied was het vooruit op alle andere landen. Ferdinand en Isabella wilden een bloeiende economie en een sterk centraal gezag. En alles wat dit in de weg stond, moest weg. Stedelijke vrijheden werden opgeschort, plaatselijke wetten en gebruiken werden afgeschaft, alle min of meer autonome besturen, het moest allemaal weg. Eén staat, één koning, éénzelfde wet voor heel het land. En ook één godsdienst voor iedereen. En daarmee was de beruchte Spaanse inquisitie geboren. Een inquisitie, die vaak gezien wordt als een uitvinding van reactionaire geestelijken die hun greep op de maatschappij aan het verliezen waren. Maar dat klopt niet. Ik wil daarmee zeker niet de verpletterende verantwoordelijkheid van de Kerk verdoezelen.
Maar de inquisitie was op de eerste plaats een instrument van de moderne staat-in-wording (Karen Armstrong).
En voor die staat waren al die verschillende en voortdurend bakkeleiende geloven een gevaar voor de eenheid en de welvaart van het land.
En dus: één geloof. Maar het feit dat de staat, meer dan de Kerk, achter de inquisitie zat, maakte de zaak daarom niet minder cynisch.
Want voortaan moest je geen direct gevaar meer opleveren voor de Kroon.
Het feit alleen dat je een bepaald geloof beleed, was al voldoende om je naar het schavot te verwijzen.

Guillotine
Nog een stap verder op de ladder van het cynisme werd gezet door de Franse revolutie. De inquisitie hield nog grote processen en viseerde leiders en voortrekkers, die overigens zich altijd nog konden “bekeren” en op die manier de dans ontspringen. De guillotine van de Franse revolutie echter ging al veel meer “mechanisch” te werk. Echte en vermeende tegenstanders werden massaal afgeslacht, vaak alleen maar omdat ze tot een bepaalde stand behoorden, zelfs als ze nooit een vlieg hadden kwaad gedaan.
Hitler zette dan in de geschiedenis van het terrorisme een volgende stap. Hij liet miljoenen joden doden die hem totaal niet interesseerden en die op geen enkele manier een bedreiging voor hem waren.
Hun naam, hun politieke overtuiging of wat ze ooit hadden gedaan interesseerden hem niet. Het waren joden en dat was het enige wat hen verbond. Gewone mensen, ouderlingen, baby’s, het waren joden en dus moesten ze dood.

Ultieme vorm
En dan kwam het terrorisme van onze tijd. En voor dit nieuwe soort terrorisme maakt het helemaal niet meer uit wie de slachtoffers zijn.
Die slachtoffers zijn door niets gebonden, ze hebben geen gemeenschappelijk kenmerk. Het zijn mensen die toevallig aanwezig zijn in centra waar alle mogelijke volken, rassen, klassen en religies door elkaar lopen.
De misdadigers die de aanslagen plegen zijn totaal niet geïnteresseerd in de mensen die ze vermoorden. In naam van Allah laten ze bommen ontploffen in volle moskeeën. Wie ze doden interesseert hen niet. Ze zijn alleen geïnteresseerd in lijken. Zoveel mogelijk lijken. Opzien baren in de nieuwsberichten. Afgrijzen teweegbrengen.
Dit is de meest ultieme vorm van misdadigheid.
Raar is hij die hierom God of het geloof een kwaad hart toedraagt.
Want IS en Al Qaida hebben net zoveel met godsdienst te maken als Robespierre met de Verlichting, net zoveel als de grootinquisiteur van Toledo met Jezus Christus.

Achillespees
Dit is pure misdadigheid, die leeft bij de gratie van het bekend maken ervan.
En ik bedoel dit niet onvriendelijk naar de pers toe: die moet gewoon haar werk doen en informeren. Maar moeten wij nu echt alle spectaculaire details kennen? Laat dat voor de bevoegde instanties en voor de geschiedenis.
Wij hoeven dat allemaal niet in detail te zien en te weten.
Tref de terroristen door hen minder in beeld te brengen, hen minder “en-vedette” te stellen.
Dit is natuurlijk ook geen pleidooi voor censuur, wel voor meer verantwoordelijk omgaan met deze ijselijkste vorm van terreur, die helemaal leeft van het bekendmaken ervan. Zwijg hen dood en ze bestaan niet meer. Maar hen doodzwijgen kan gewoon niet. We zullen er toch iets op moeten vinden . . .

KABBEEKLEZING MET ZUSTER JEANNE DEVOS
di 12 november '19

foto2

Van harte uitgenodigd op de lezing “Hoe geloven helpt om te leven” door zuster Jeanne Devos.

11/11 – HERDENKING WAPENSTILSTAND
ma 11 november '19

foto.jpgFoto: Peter Reekmans

11 november is traditioneel een moment om stil te staan bij het einde van de Eerste Wereldoorlog en de waardering uit te spreken voor iedereen die in de grote oorlogen heeft gestreden of geleden. De jaarlijkse viering ging van start bij een bloemenhulde aan de acht Glabbeekse oorlogsmonumenten.
Aansluitend was er om 9.30 uur een eucharistieviering in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen. De viering werd prachtig muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Crescendo en het zangkoor. Priester Luc bracht in zijn homilie een overzicht van de alsmaar driester wordende vormen van terreur doorheen de geschiedenis. Burgemeester Peter Reekmans op zijn beurt hield een herdenkingstoespraak.
Bij wijze van afsluiter bood het gemeentebestuur een receptie aan in het parochiecentrum van Kapellen.

KERKHOVEN OP ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
za 09 november '19

Het kerkhof: plaats van troost, toevluchtsoord bij verdriet, waar men tot rust komt. Kerkhoven verwijzen per definitie naar de dood, het eeuwig leven en de vergankelijkheid. Sommige bloemen en planten zijn daarvan sinds oudsher het symbool.

-Allerheiligen-
Het kerkhof is herschapen in een bonte wemeling van bloemen. Gewoonte? Wellicht. Maar evenveel uitingen van liefde en genegenheid om zovelen die ons nabij waren en die wij ‘heilig’ noemen.
Geliefde doden: mama, papa, man, vrouw, kind, opa, oma, meter, peter, vriend, buur, nabije of verre verwant, anonieme gestorvene… neem ons bij de hand en leid ook ons binnen in Gods stroom van leven.

JONG KVLV GLABBEEK-ZUURBEMDE GAAT VAN START
do 07 november '19

75204436_10219202438559516_8966276759100063744_oEen groep jonge Glabbeekse vrouwen kwam op woensdagavond 6 november ’19 samen om te brainstormen rond de oprichting van jong-kvlv. Missie: vanaf 2020 leuke activiteiten organiseren in Glabbeek!

Interesse om mee te doen? Geef een seintje aan één van de sympathieke dames op de foto.

Pagina's