Nieuws uit de parochie

MEDIAZONDAG
zo 02 juni '19

MediazondagDe katholieke Kerk in Vlaanderen trekt resoluut de kaart van digitale media, want het internet is dé plek waar mensen informatie en contact zoeken. Op 1 en 2 juni houdt de Kerk een omhaling voor dit belangrijke onthalende werk. Steun Kerknet.

Lees de boodschap van paus Franciscus voor Mediazondag 2019: www.kerknet.be/mediazondag/artikel-informatie/lees-de-boodschap-van-paus-franciscus-voor-mediazondag-2019

GLABBEEK OP BEDEVAART NAAR ONZE-LIEVE-VROUW VAN LUBBEEK
za 01 juni '19

Van zondag 2 juni tot en met zondag 9 juni wordt er het Octaaf gevierd rond Onze-Lieve-Vrouw van Lubbeek. Op donderdag 6 juni om 19 uur trekken de zes parochies van Glabbeek op bedevaart naar Lubbeek. U bent van harte welkom!

F4275n22

DATA 2020 EERSTE COMMUNIE & VORMSEL
vr 31 mei '19

EC en VormselRuim op voorhand zijn ouders bezig met de voorbereiding van de Eerste Communie of het Vormsel van hun zoon of dochter. Daarbij komt al vroeg de vraag waar en wanneer de vieringen plaats hebben.

We geven je een overzicht van de vieringen:

  • Heilig Vormsel in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen: zondagvoormiddag 26 april ’20
  • Eerste Communie in de Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek: zaterdag 30 mei ’20 om 14 uur (Pinksterweekend)
  • Eerste Communie in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek: zaterdag 2 mei ’20 om 14 uur
  • Eerste Communie in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen: zondag 10 mei ’20 om 9.30 uur

Contactpersoon voor Eerste Communie en Vormsel is Gert Janssens, gert.janssens@kerkglabbeek.be, 0474/72.14.82

GEBEDSMOMENT IN KAPEL BOESLINTER
do 30 mei '19

DSC_0356.JPGEen 20-tal mensen en pater Dries trokken op maandagavond 27 mei ’19 -de eerste van de drie “kruisdagen”- naar jaarlijkse gewoonte naar de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand te Boeslinter voor een eucharistieviering.
Vanouds is de meimaand de maand waarin gelovigen bidden om de hulp en steun van Moeder Maria. Die traditie houden ze ook in Bunsbeek in ere.
Breng Onze-Lieve-Vrouw in Boeslinter ook eens een bezoekje: zij zal niet teleurstellen.

Dank aan de mensen die het kapelletje zo goed onderhouden!

ONZE-LIEVE-HEER HEMELVAART
do 30 mei '19

hemelvaartVandaag, 40 dagen na Pasen, vieren we het feest van O.-L.-H. Hemelvaart (en binnen 10 dagen Pinksteren). Maar wat betekent dat juist?

In dit filmpje wordt het door priester Wim Simons uit Herk-de-Stad uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=tDP0lFq7XeI

NIEUW BESTUUR ZAAL GLAZUUR
wo 29 mei '19

F4275h23Leden van de Algemene Vergadering van zaal Glazuur.

Op donderdag 23 mei ’19 kwam de algemene vergadering samen van de vzw Parochiale Werken Glabbeek-Zuurbemde, beter bekend als Gemeenschapshuis Glazuur. Hierbij werden de verschillende klassieke agendapunten in goede orde behandeld. In het oog springend evenwel was het ontslag van Clément Van der Velpen als stichter-voorzitter, dat unaniem door de vergadering met handgeklap werd aanvaard. Jan Tweepenninckx zal vanaf nu het zalencomplex leiden.

Clément heeft gedurende lange jaren met een ongebreideld engagement de vereniging, waarvan hij medeoprichter was, succesvol geleid.

Het doel was om ontmoetingsmogelijkheden van godsdienstige, sociale, culturele, creatieve en recreatieve aard mogelijk te maken binnen de grenzen van Groot- Glabbeek. Doorheen de jaren is dit initiatief visionair van aard gebleken.
Alle stichters en latere medewerkers van de vereniging worden hierbij eer gebracht!

Honderden evenementen hebben tijdens de voorbije decennia plaats gevonden. Het gezellige aanbod, gelegen midden in het centrum van onze gemeente, samen met de vlotte parkeerfaciliteit en de door iedereen betaalbare huurprijzen, blijft ontegensprekelijk buitengewoon aantrekkelijk voor al onze potentiële gebruikers.
De mogelijkheid tot het apart gebruik van het café, van de kleine zaal, van de grote zaal en van een combinatie hiervan, samen met de aanwezigheid van de ruime keuken creëert een mooi aanbod voor een breed publiek. Dit gaat van de meer bescheiden familiefeestjes naar grotere feestinitiatieven van het verenigingsleven van onze gemeente en omstreken.

De mogelijkheid om ook de voortuin van de pastorie mede in het vaste aanbod te betrekken, zoals dat nu reeds gebeurt voor enkele feestinitiatieven, wordt ook als verruiming van het aanbod naar de toekomst voorzien.

Genomen besluiten van de Algemene Vergadering:
1. Aanstelling van de voorzitter van de Algemene Vergadering: Eric Gijsermans
2. Aanstelling van de voorzitter van de Raad van Bestuur: Jan Tweepenninckx
3. Aanstelling van de ondervoorzitter RvB: René Vanschoubroek
4. Aanstelling van de secretaris van de RvB: Eric Gijsermans
5. De aangepaste lijst van de leden van de Algemene Vergadering wordt officieel vastgelegd.

BELANGRIJK: Tijdens de overgangsperiode blijft Clément Van der Velpen het aanspreekpunt voor de reservaties van de Glazuur: 016/77.91.74, e-mail: glazuur@parochialeontmoetingscentraglabbeek.be, website: www.parochialeontmoetingscentraglabbeek.be

Onze Joodse neven
wo 29 mei '19

Zondag 25 mei 2019, Zesde zondag van Pasen (jaar C)

Toen Paulus aan zijn missiereizen begon, bleek al vlug dat hij heidenen in de Kerk opnam, zonder dat die verplicht werden de joodse gebruiken (zoals de besnijdenis bijvoorbeeld) over te nemen. Iets wat natuurlijk wrevel opwekte bij de joodse christelijke gemeenten. Er werd dan een vergadering bijeengeroepen in Jeruzalem (zeg maar, het eerste concilie) en daar werd definitief beslist dat een christen die uit het heidendom kwam zich niet aan de joodse wetten moest onderwerpen. De pil werd voor de joden wat verguld: de besluiten werden gegoten in een vorm die op een compromis leek, maar het was een beslissing van wereldhistorische betekenis. Het christendom maakte zich los van het Jodendom. En in plaats van een joodse sekte werd het het geloof dat als een storm over het Romeinse rijk zou gaan. Van dan af was de scheiding definitief.

Vechtscheiding
Vanuit het standpunt van de christenen tenminste. Want de joden bleven de christenen nog lange tijd zien als afvalligen en ketters. En overal waar joodse gemeenschappen woonden, ook in Griekenland en in Rome, gebruikten ze hun invloed om de christenen tegen te werken en te vervolgen. Denk aan Paulus die tot in Damascus in Syrië volgelingen van Jezus moest opsporen om hen als gevangenen naar Jeruzalem te voeren.
Later, toen het christendom steeds meer aan macht en aanzien won, was het de beurt aan de joden om kennis te maken met vervolging en uitsluiting. Met als trieste hoogtepunt het Spanje van de middeleeuwen waar joden de keuze kregen tussen zich bekeren of emigreren. En als ze “hervielen” kregen ze te maken met de meest perfide instelling van de alles centraliserende en gelijkschakelende moderne staat-in-wording: de inquisitie.

Joodse ouders
Als je dat nu allemaal op een rijtje zet kan je je natuurlijk afvragen waarom christenen dat Oude Testament toch blijven meezeulen. Een Oud Testament dat toch eigenlijk een soort geschiedenisboek van Israël is, een soort logboek van de eeuwenoude wederwaardigheden van het joodse volk.
Ik denk dat dat komt omdat wij de joden, ondanks alle antipathieën langs weerskanten, altijd zijn blijven beschouwen als onze geestelijke voorvaderen.
Zij waren de eersten die een klaar besef hadden dat er maar één God is.
En uit hen is tenslotte Jezus voortgekomen. En de apostelen en de eerste christenen waren nu eenmaal joden. Wij kunnen dus hun “ouderschap” gewoon niet loochenen.

Anders
Van de andere kant is het wel duidelijk dat je ook serieuze breuklijnen kan vaststellen tussen het Nieuwe en het Oude Testament. En dat, wat een Huub Oosterhuis bijvoorbeeld ook mag beweren, er toch wel een hemelsbreed verschil ligt tussen de joodse Jahweh van de hemelse legerscharen en de barmhartige Vader die door Jezus gepredikt en belichaamd werd.
En natuurlijk vind je ook in het Oude Testament (net zoals in de heilige boeken van om het even welke religie) hele mooie en poëtische passages over de liefdevolle en barmhartige kant van God. Maar dat kan niet verdoezelen dat de geest die spreekt uit het evangelie en het godsbeeld dat daar naar voor komt toch wel erg verschilt van dat van de joodse Bijbel.

IJkpunt
Waarom vertel ik dat nu. Uiteraard niet om een beetje stemming te maken tegen onze joodse neven. Maar wel om een andere, maar wel belangrijke reden. Vooral mensen die via de liturgie of via persoonlijke lezing vaak in contact komen met de teksten zowel van het Oude als van het Nieuwe Testament stuiten op een steeds terugkerende moeilijkheid.
Ze merken dat het beeld van God dat uit het ene boek naar voorkomt niet echt correspondeert met dat uit het andere deel van de Bijbel.
Welnu, wij zijn christenen. Dat wil zeggen dat voor ons de persoon van Jezus Christus centraal staat. Dat Hij ons ijkpunt is.
En dat wij onze opvattingen en ons handelen helemaal afstemmen op Hem.
En op Hem alleen. Dat is belangrijk omdat je regelmatig moet kiezen.

Tegenstrijdigheden
De Bijbel is niet in de hemel maar door mensen geschreven. Heilige mensen, diepgelovige en geïnspireerde mensen maar toch: mensen.
En mensen interpreteren, leggen accenten. Soms leggen ze zelfs hun eigen opvattingen in wat ze menen waar te nemen. Iets wat overigens ook schering en inslag is bij niet-religieuze berichtgeving. Vaak spreken verschillende waarnemers en schrijvers elkaar zelfs tegen terwijl ze over hetzelfde fenomeen heel eerlijk proberen te berichten. Daardoor komt het dat je zelfs in de evangelies sommige tegenstrijdigheden tegenkomt.
Maar dan nog hebben we in ieder geval een zeer duidelijk en samenhangend beeld van Jezus en van zijn opvattingen. En Hij is voor ons de norm.
Een voorbeeld om af te ronden: voor Jezus kan het absoluut niet dat je wraak neemt in plaats van te vergeven. Nogal wat figuren uit het Oude Testament, en niet van de minsten, prijzen wraak nemen juist aan en vinden vergeven maar niets. Als christen twijfel je er geen moment aan wie je hier moet volgen.

RESTAURATIEDOSSIER SINT-CATHARINAKERK ZUURBEMDE
di 28 mei '19

Licht aan het eind van de tunnel…

 

Restauratie Sacramentstoren
De Sint-Catharinakerk van Zuurbemde staat bekend om haar eeuwenoude Sacramentstoren (anno 1555). De restauratie- en conservatiewerkzaamheden aan dit kunstwerk werden in december 2004 afgerond. De werken hebben 61.298 euro gekost en werden bekostigd door de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant, het gemeentebestuur en de kerkfabriek. Er werd destijds 12 jaar lang geijverd voor de restauratie van het prachtstuk van de hand van Cornelis Floris De Vriendt, een Vlaams beeldhouwer, architect en ontwerper van wereldniveau.

Restauratie kerk
Na het restauratieproject van de Sacramentstoren waren gemeentebestuur en kerkfabriek het in 2004 eens om te starten met het totaaldossier van de beschermde kerk. Er werd een architect aangesteld, die het project op de rails moest zetten. In 2007 werd een “Gebrekenanalyse” opgeleverd; in 2011 een “Bouwhistorisch vooronderzoek” en een “Vooronderzoek van glasramen”. Regelmatig werd er door de architect teruggekoppeld naar de dienst Onroerend Erfgoed (Vlaamse Overheid).
Eind 2012 meldde de architect dat hij de opdracht stopzette, omwille van een carrièrewissel. In 2014 stelde het gemeentebestuur een nieuw architectenbureau (DFM Architectural Office uit Tongeren) aan om het restauratiedossier van de kerk te begeleiden.

Kerkenbeleidsplan
In het voorjaar van 2018 lanceerden het Centraal Kerkbestuur en de lokale kerkfabrieken het “Kerkenbeleidsplan Glabbeek”. Het plan kreeg het akkoord van bisdom, gemeente en Vlaamse Overheid. Hierin kreeg de kerk van Kapellen de zondagseucharistieviering toegewezen en de andere kerken (waaronder Zuurbemde) bleven hun kerkelijke functie behouden (doopvieringen, huwelijken en uitvaartplechtigheden).
Dit Kerkenbeleidsplan is volgens het Vlaamse Onroerend-erfgoeddecreet (2015) verplicht voor alle beschermde kerken (waaronder Zuurbemde), die subsidies willen aanvragen voor het beheer en onderhoud van de kerkelijke infrastructuur.

Beheersplan
In augustus ’18 kreeg architectenbureau DFM de opdracht om het “Beheersplan” op te stellen in het kader van de toekomstige restauratie van de beschermde kerk van Zuurbemde. Dit plan is ook weer een voorwaarde van de Vlaamse Overheid om de maximale overheidssubsidiëring voor restauratie van een beschermde kerk te ontvangen. Dit plan geeft een beeld van de maatregelen die binnen een termijn van 20 jaar genomen moeten worden om het monument goed te beheren en te behouden voor de toekomst.

Begin november ’18 keurde het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed de premie goed voor de opmaak van dit beheersplan. Hiermee wordt 80% oftewel 7.040 euro van de kostprijs betaald.
Ondertussen werd het beheersplan door DFM ingediend vóór 31/12/2018 bij Onroerend Erfgoed en gaf deze laatste het document haar goedkeuring. Door deze goedkeuring worden de restauratiewerkzaamheden aan de kerk van Zuurbemde nog gesubsidieerd aan 80% ipv de ondertussen vastgelegde 60%.

Restauratiedossier
In de voorbije jaren werkte architectenbureau DFM natuurlijk ook intensief verder aan het eigenlijke restauratiedossier van de beschermde Sint-Catharinakerk en de eveneens beschermde kerkhofmuur.
In december 2018 werden de restauratiekosten van de kerk geraamd op 436.773,99 euro. De kosten aan de kerkhofmuur werden geschat op 73.851,97 euro (bedragen btw inclusief). De subsidie zal 80% van de kosten dekken, de overige 20% wordt door de gemeente en de kerkfabriek bekostigd.

Met de geraamde bedragen worden een hele resem werken bekostigd, waaronder: een nieuw natuurleien dak, loden slabben vervangen, regenafvoersysteem vervangen, vervanging van de galmborden in de toren, herstelling van dakkapellen, plaatsen van een duivenweringssysteem, herstellingen van glas-in-loodramen, herstellen en terugplaatsen van het torenkruis en de haan, bestaande voegen uitkappen en terug opvoegen, bakstenen vervangen/vastzetten, herstellen van scheuren, afstomen van de gevels, vervangen van Gobertangesteen (bovenzijde en onderzijde plint), vervangen van Kwartsiet (dorpels en rondom glaswerk), behandeling muren tegen onkruid en mossen, vervanging van kroonlijstbekleding en kepers, aangetast hout polymeerchemisch behandelen, houtwormbestrijding, …

Het restauratiedossier werd in tussentijd ook ingediend en goedgekeurd door Onroerend Erfgoed. Het dossier staat nu op de wachtlijst. Het is niet duidelijk wanneer de premie zal toegekend worden en de werken mogen starten. Maar omwille van de lange wachtlijst wordt er rekening gehouden met verschillende jaren; er wordt door bronnen binnen Onroerend Erfgoed gemeld dat het tot zes jaar kan duren.

Het is belangrijk om -in afwachting van de restauratie- verdere schade te voorkomen en maximaal in te zetten op onderhoud. Zo zal er binnenkort gestart worden met de renovatie van de kerkdeur, waar 80% subsidie werd voor toegekend.

ZESDE LEERJAAR GAAT INTERRELIGIEUS
za 25 mei '19

F4275e22Op maandag 13 mei ’19 brachten de leerlingen van het zesde leerjaar en godsdienstjuf Anneleen van de gemeenteschool van Glabbeek een bezoek aan de imposante Sint-Theodarduskerk van Beringen-Mijn. De kerk werd gebouwd in de jaren 1939-1943 door de uitbater van de steenkoolmijn van Beringen. Ere-deken Rik Segers leidde de kinderen rond in de kerk en vertelde meer over het katholieke geloof en beantwoordde de vragen van de geïnteresseerde kinderen. De kinderen trokken ook naar de kerktoren en moesten niet minder dan 164 treden beklimmen.
De meisjes en jongens bezochten tevens een moskee in Beringen en een protestante kerk in Koersel.

Pagina's