Nieuws

NAAR SCHERPENHEUVEL
zo 23 april '23

VORMSEL 2023
wo 19 april '23

Van harte welkom zaterdag om onze meisjes en jongens een hart onder de riem te komen steken en om voor hen te komen bidden…

PASEN
zo 09 april '23

… de aansporing om steeds weer
op te staan en verder te gaan

… voelen dat er
licht is in de duisternis

… het geloof dat
liefde sterker is dan de dood

… het geloof in een God
Die er altijd en overal voor ons is

… samenkomen met mensen
die elkaar graag zien

… vieren dat de lente in ons land is
en in ons leven mag komen

… geloven dat Jezus
verdwenen was uit het graf
en in ons hart is gekropen

Een zalige paastijd gewenst!
Vreugde, vrede en geluk.

BIJNA PASEN
vr 07 april '23

DE KERKKLOKKEN VERTREKKEN VANAVOND NAAR ROME!
do 06 april '23

Vandaag -Witte Donderdag- vertrekken de klokken van onze zes kerken naar Rome en keren zondag -Pasen- terug. Omstreeks 18.15 uur worden de klokken voor de laatste keer geluid en zal er tot Stille Zaterdagavond in de Glabbeekse parochies en daarbuiten geen kerkklok meer te horen zijn. Volgens de legende verlaten de kerkklokken op Witte Donderdag de kerktoren en vliegen ze naar Rome tijdens de mis. De klokken krijgen miraculeus vleugels en vliegen hoog boven de wolken. In Rome halen ze chocolade-eitjes op en vliegen ze terug naar hun kerktorens, waar ze de eieren in tuinen en parken laten vallen. Dus, niet de paashaas, maar vliegende klokken verstoppen eieren met Pasen.

BEZINNINGSWEEKEND VORMSELCATECHESE
di 04 april '23

Op vrijdag 24 maart 2023 vertrok onze groep vormelingen naar Scherpenheuvel. Van een stralende zon was niet veel te merken, maar de lachende en de nieuwsgierige gezichten maakten het regenweer snel goed!
Na inspectie van de kamers en het uitpakken van de spullen, kwam een fijn gesprek met pastoor Luc op gang. Er werd gebabbeld over de Kerk en haar mensen, maar vooral ook over ‘wie ben jij nog?’. De monden van sommigen vielen open van verbazing, toen ze hoorden dat ‘praten met mensen’ en ‘boeken lezen’ ook dingen zijn die een pastoor graag doet. Na een ontspannende dagsluiting met mooie verhalen, kwam een – korte – nachtrust goed van pas.

Op zaterdagochtend verkenden we te voet, in groepjes, Scherpenheuvel. Nadat de geschiedenis van dit bedevaartsoord verteld werd, gingen we op zoek naar de 7 sterren, verspreid door de stad.
De zoektocht werd gevolgd door een groepsgesprekje tussen de jongeren. Ze stelden elkaar vragen en zochten samen naar antwoorden die zelfs een ervaren catechist deden nadenken.
Nadien mochten we de klokkentoren van de basiliek beklimmen, voor sommigen beangstigend hoog, maar heel erg de moeite!
Priester Geert gaf een boeiende uitleg rond de schattenkamer en trakteerde ons op enkele bekende melodietjes op de beiaard.
Een heerlijke maaltijd werd ons voorgeschoteld in ‘De Ram’, gezellig was dat zeker!
Er volgden nog een namiddag met workshops waarin we wat stilstonden bij vergeving, bidden en sacramenten, daarna samen het Isabellaplein op en voorbijgangers de vrede wensen, net voor we eucharistie gingen vieren in de basiliek. De dag werd afgesloten met een ontspannende, maar inhoudelijk sterke film, die zowel de catechisten als de vormelingen kon boeien.

De laatste voormiddag was het tijd na het verzorgd ontbijt onze kamers op te ruimen. We speelden nog een fijne quiz – knap wat onze kinderen hebben opgestoken tijdens dit weekend! – en vierden nog een keer eucharistie in Scherpenheuvel, samen met onze ouders die uitgenodigd werden.
Nu zijn we echt klaar voor de mooie dag, op 22 april 2023. De dag waarop we gevormd zullen worden!

PALMZONDAG
wo 29 maart '23

Zondag (2/04) om 9.30 uur vieren we Palmzondag in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.

OVERLIJDEN JEANNE DENRUYTER – GLABBEEK
di 28 maart '23

zonsondergang (Aangepast)

Op 26 maart ’23 overleed Jeanne Denruyter op 90-jarige leeftijd. We nemen vrijdag 31 maart 2023 om 10 uur gelovig afscheid van haar in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Jeanne?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/26-03-2023/jeanne-denruyter

HERAANLEG GLAZUURPARKING GAAT VAN START
ma 27 maart '23

De parking van het parochiaal gemeenschapscentrum Glazuur wordt dagelijks gebruikt door ouders voor het brengen en ophalen van hun kinderen die school lopen in de gemeenteschool. De kerkfabriek Sint-Franciscus en vzw Glazuur verleenden vorig jaar aan de gemeente Glabbeek hiervoor een gebruiksrecht. In deze overeenkomst was een heraanleg van het parkeerterrein door de gemeente opgenomen.

Voor de heraanleg van de Glazuurparking is er bewust voor gekozen deze werken in twee fases tijdens schoolvakanties uit te voeren om de hinder tot een minimum te kunnen herleiden. Er werd gekozen voor een ecologisch verantwoorde aanpak, met waterdoorlatende materialen en groenaanplanting rondom. Er worden +- 60 parkeerplaatsen, een fietsenparking en twee laadpalen voor elektrische voertuigen voorzien.

– Fase 1 omvat de vernieuwing van de kleine parking (aan de rechterzijde t.o.v. de straatkant): deze heraanleg gebeurt tijdens de Paasvakantie van maandag 3 tot vrijdag 14 april 2023. Er is tijdens deze periode een volledig parkeerverbod op de kleine parking. De grote parking kan tijdens de Paasvakantie nog wel beperkt gebruikt worden voor activiteiten in de Glazuur.

– Fase 2 omvat de heraanleg van de grote parking (aan de linkerzijde t.o.v. de straatkant): deze heraanleg gebeurt tijdens de zomervakantie van maandag 24 juli tot donderdag 31 augustus 2023. Er is tijdens deze periode een volledig parkeerverbod op de grote parking. De kleine parking kan tijdens fase 2 wel gebruikt worden voor activiteiten in de Glazuur.

PAASCOMMUNIE AAN DE ZIEKEN EN HOOGBEJAARDEN
di 21 maart '23

Langdurig zieken en hoogbejaarden van Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde die op woensdag 29 maart ‘23 vanaf 14 uur thuis de communie, ter voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen, door pastoor Luc wensen te ontvangen, dienen uiterlijk op zondag 26 maart een seintje geven aan Arlette Laermans op 0497/99 42 69.

Uit eerbied is het gepast om een altaartje te improviseren. Dat hoeft niet veel te zijn: een gedekt tafeltje met een kruisbeeld en een kaarsje, een palmtakje of een bloempje is al voldoende.

Priest Holding Communion Wafer — Image by © Royalty-Free/Corbis

Pagina's