Nieuws

LICHTMIS 2024
di 20 februari '24

Wie denkt aan februari, denkt aan Lichtmis. Zo vierden we ook met velen samen in de OLV-Geboortekerk te Kapellen, op zaterdag 3 februari ’24.
Tijdens deze viering werden alle kinderen, en hun gezin, uitgenodigd, die afgelopen jaar gedoopt werden. De ouders vroegen die dag uit dankbaarheid, net als Maria 40 dagen na Jezus’ geboorte deed, om de zegen van de Heer over hun kind.
Niet alleen de allerkleinsten werden gezegend door onze pastoor, ook voor alle andere kinderen die aanwezig waren werd een speciaal moment voorzien om de zegen te ontvangen.
Zo druilerig het weer buiten was, zo warm werd deze viering van Lichtmis. Muzikaal omkaderd, werd gevraagd om het licht in de harten van onze jongste generaties te laten schijnen, gedragen door de Heer, gesteund door de gelovige gemeenschap.
Natuurlijk geen viering van Lichtmis, zonder pannenkoeken. Iedereen werd van harte uitgenodigd in het parochiecentrum van Kapellen, na de viering om te smullen van pannenkoeken en chocomelk, aangeboden door de Pastorale Zone Sint-Franciscus. Het was mooi om te zien hoe alle generaties aan tafel gingen en genoten van dit tussendoortje.
En zeg nu zelf, echt gemeenschap vormen kan alleen maar als we samenzijn, toch?

Christ, be our light, shine in our hearts, shine through the darkness.
Christ, be our light, shine in your church, gathered today!

VASTEN OF VEERTIGDAGENTIJD
ma 19 februari '24

Vorige woensdag (14 februari) is de veertigdagentijd gestart. Ontdek de betekenis, beleving en bedoeling van de christelijke vasten.

KRUISEN AAN ONZE KERKEN IN DE VASTENTIJD
zo 18 februari '24

Dezer dagen werd er aan elk van onze zes kerken een groot houten kruis geplaatst. Deze kruisen zullen er staan in de vastentijd (gestart op Aswoensdag 14/02) tot en met Pasen. Net zoals de kerststallen in de kersttijd willen ze de voorbijgangers er aan herinneren dat het voor christenen een bijzondere periode is. Een periode waarin wij ons als gelovigen, voorbereiden op Pasen, het grootste feest van het kerkelijk jaar. De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van soberheid, van inkeer, bezinning en gebed. Een groot feest kan maar echt gevierd worden als er een intensieve voorbereiding is aan voorafgegaan.

Het kruis is het teken van de volmaakte Liefde van God voor ons. Christus is er aan gestorven, maar Hij is op de derde dag weer opgestaan. Hij heeft voor ons de dood overwonnen. Zo werd het kruis symbool van lijden, verzoening en verlossing.

Mogen we je uitnodigen om bij gelegenheid stil te staan bij een van de zes kruisen aan onze kerken? Denk dan even na over hoe jij de veertigdagentijd beleeft.
Zeker in deze moeilijke tijd kan het goed zijn om even stil te staan bij wat echt belangrijk is ons leven, vanuit ons geloof in Christus.

We wensen je een inspirerende en deugddoende vastentijd toe!

ASWOENSDAG EN VALENTIJN
wo 14 februari '24

Maak er een deugddoende dag van!

KERK ZUURBEMDE ZOEKT…
di 06 februari '24

MAANDELIJKSE EUCHARISTIEVIERING IN WOONZORGCENTRUM DEN BOOMGAARD
ma 05 februari '24

Van harte welkom om op donderdag 8 februari ’24 (ipv 7/02) om 14.30 uur mee eucharistie te vieren in Residentie Den Boomgaard (Stationsstraat). Ook u, als niet-bewoner en niet-familielid, bent welkom om mee te vieren met de bewoners en pastoor Luc.

ASWOENSDAG 2024
zo 04 februari '24

INZAMELING PALMTAKJES
wo 31 januari '24

F4275d09De as die op Aswoensdag wordt gebruikt wordt gemaakt van ‘oude’ palmtakjes.
In de kerk van Kapellen, zal op zondagen 4 en 11 februari ’24 een mand staan om uw gewijde palmtakjes van vorig jaar in te zamelen.

KERKHAAN ZUURBEMDE
za 27 januari '24

Hij staat er weer: de fiere haan op de toren van de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde! Klaar om decennialang te waken over het dorp…

LICHTMIS 2024
wo 24 januari '24

Van harte uitgenodigd…

Wie zich geroepen voelt om wat pannenkoeken op voorhand te bakken, neem even contact op met Agnes Vanhellemont op 0494/60.62.48. Bedankt!

Pagina's