Nieuws

INZAMELACTIE SPEELGOED KANSARME KINDEREN GROOT SUCCES
za 03 december '22

Naar jaarlijkse traditie heeft de Vormselcatechesewerking van de Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek ook dit jaar speelgoed ingezameld voor het goede doel. Kinderen werden aangespoord om hun bruikbaar, maar teveel aan speelgoed een nieuw leven te geven. Ze brachten dit massaal binnen in de, niet toevallig, Sint-Niklaaskerk van Glabbeek op zaterdag 26 november ‘22. Zo konden ze ervaren dat het zinvol is om te geven en vooral hoeveel voldoening ze kunnen halen uit het delen met wie het minder goed heeft.

De honderden stukken speelgoed werden geschonken aan de organisatie Bezorgd Om Mensen uit Tienen. Deze vereniging van zuster Paula Jamers staat in voor de verdeling van het speelgoed onder kansarme gezinnen uit de regio, in nauwe samenwerking met het OCMW. Ook wij in Glabbeek vinden dat élk kind een mooie Sinterklaasperiode verdient.

Hartelijk dank voor uw geven!

PRIESTER JAN COOSEMANS OVERLEDEN
ma 28 november '22

J(e)an Coosemans, geboren in Leuven op 15 juli 1930 en overleden op zaterdag 26 november ’22 op 92-jarige leeftijd in wzc Huize Nazareth in Goetsenhoven.

Hij was van 1976 tot 2005 actief als pastoor in Sint-Gillis in Kumtich.

Tot enkele jaren geleden ging priester Coosemans regelmatig voor in eucharistievieringen in de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde. We zullen ons hem altijd herinneren als een vriendelijke en nederige man.

De uitvaartliturgie zal plaatsvinden in de Sint-Gilliskerk van Kumtich op woensdag 30 november 2022 om 10.30 uur.

We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor priester Coosemans?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/25-11-2022/jean-coosemans

BEKIJK DE DOCUFILM ‘THE LETTER’ MET PAUS FRANCISCUS OVER ECOLOGIE GRATIS
vr 25 november '22

De documentairefilm The Letter, over de kracht van de mensheid om de ecologische crisis te stoppen, ging op de feestdag van Sint-Franciscus van Assisi in première in het Vaticaan. De film waarin ook enkele uitspraken van paus Franciscus over het milieu een prominente rol spelen, werd geproduceerd door het Academy Award-winnende Off the Fence-team, in samenwerking met de Laudato si’-beweging en de Dicasteries voor Communicatie en Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling.)

De hoofdrolspelers van The Letter zijn een inheemse leider uit de Amazone, een vluchteling en een student uit Senegal, een jonge Indiase activist en een Amerikaans wetenschapperskoppel die de vaak ongehoorde stemmen vertegenwoordigen in het wereldwijde gesprek over onze planeet. De film toont dat zij de paus ontmoeten en samen de hoop vinden dat ons gemeenschappelijke huis kan worden gered. De huispredikant van de paus, Raniero Cantalamessa, geeft toelichting over de oude Franciscaanse wortels om de boodschap van Laudato si’ beter te begrijpen.

De film wordt gratis beschikbaar gesteld op YouTube Originals. Volgens de persdienst van de Heilige Stoel is het de eerste keer dat een film met de paus gratis beschikbaar is via een streamingdienst.

https://www.youtube.com/watch?v=Rps9bs85BII
Kies via ‘instellingen’ (het wieltje, onderaan rechts in de video) bij ‘ondertiteling’ voor automatisch vertalen en kies dan je taal naar wens.

SINTERKLAASVIERING
do 24 november '22

Sinterklaasviering in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek op zondag 4 december ’22 om 14 uur. Viering voor jong én minder jong…

PROF. PRIESTER MERTENS OVERLEDEN
wo 16 november '22

Professor Jozef Mertens, geboren in Oevel op 27 december 1928 en professor emeritus aan de Faculteit Letteren Romaanse Talen aan de K.U. Leuven, is op zondag 13 november ’22 op 93-jarige leeftijd onverwachts overleden in Kessel-Lo.

Tot enkele jaren geleden ging professor Mertens ook in onze Glabbeekse parochies regelmatig voor in eucharistievieringen. We zullen ons hem altijd herinneren als een sympathieke en vriendelijke man.

De uitvaartliturgie zal plaatsvinden in de abdijkerk O.-L.-V. van Vlierbeek in Kessel-Lo op donderdag 24 november 2022 om 10.30 uur.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor priester Mertens?

De rouwbrief kan u vinden op https://www.pues.be/condoleren/14721

Meer over zijn boekencollectie: https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/erfgoed/herkomst/collectie-frans-jozef-mertens

SINT-HUBERTUSVIERING MET BROOD- EN HONDENWIJDING
ma 14 november '22

Zondag 6 november 2022 was de jaarlijkse Sint-Hubertusviering met brood- en hondenwijding in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk, te Kapellen. De feestdag van Sint-Hubertus (655-727), die sinds de 9de eeuw de patroonheilige is van de jagers en de beschermheilige van honden en paarden.

De eucharistieviering begon met de wijding van het brood, dat voor het altaar in een mand werd gelegd, maar eveneens ook zegening van het meegebrachte brood dat de kerkgangers hadden meegebracht. Er was dan ook mogelijkheid om een gewijd broodje mee naar huis te nemen.

Deze jaarlijkse traditie is i.s.m. de Glabbeekse hondenschool. Op het eind van de viering was er al geblaf hoorbaar in de kerk. De honden, die buiten met hun baasje stonden te wachten, waren na de viering, van harte welkom in de kerk, voor een persoonlijke zegening door pastoor Luc, bijgestaan door misdienaars Wannes en Timo. Na de wijding kreeg elke hond dan ook een lekker koekje.
Al die honden met hun baasjes leverden alweer mooie kiekjes op.

HERDENKING 11-11
do 10 november '22

Herdenkingsviering op 11-11 om 9.30 uur in de Sint-Antoniuskerk van Wever. Van harte welkom!

HER-ABONNERING KERK & LEVEN GLABBEEK GESTART
di 08 november '22

KERK&leven is uniek in de wereld. Een netwerk van tweeduizend lokale correspondenten brengen het nieuws van alle Vlaamse parochies in 480 verschillende edities. Wat mensen drijft en bekommert, wat hen inspireert en bijeenbrengt, wat het dagelijkse leven kleur geeft, is voor jou elke week opnieuw nieuws. Maar ook de praktische informatie over vieringen, catechesewerking, verenigingen en organisaties en buurtgroepen, … zijn voor jou onontbeerlijke informatie.

U kan uw abonnement hernieuwen door overschrijving van 46,50 euro op rekeningnummer BE19 7350 5627 2112 van Parochieblad Glabbeek, Dries 9, 3380 Glabbeek met als mededeling “abonnement 2022 parochieblad”. Een steunabonnement kan vanaf 50 euro. Betalingen graag vóór 20 november a.u.b.!

GEBEDSWAKES ALLERHEILIGEN
zo 06 november '22

Traditiegetrouw werden in de gebedsvieringen van Allerheiligen de vrouwen en mannen herdacht die sinds Allerheiligen ‘21 hun uitvaart kregen in onze parochiegemeenschappen. De ruimtes rond de altaren werden sfeervol ingericht.

Voor God zijn er geen doden,
want God is een God van levenden.
Hemel en aarde zijn een.
Er is maar één wereld: een wereld van levenden.
Wij zijn nog onderweg.
Onze dierbare doden zijn reeds thuisgekomen bij God.
Met hen weten wij ons verbonden,
bij hen putten wij bemoediging en inspiratie
nu wij nog onderweg zijn.
Ook wij mogen hoopvol uitzien naar de voltooiing,
naar onze eindbestemming bij God.
Wij kunnen dit maar,
omdat wij weten dat God trouw is
en dat Hij, onze Vader,
ons eens zal thuisbrengen in zijn hemelse woning.

Pagina's