Nieuws

HET VREDESLICHT IN GLABBEEK
ma 12 december '22

WERELDLICHTJESDAG
zo 11 december '22

wereldlichtjesdag
Vandaag, zondag 11 december (elke 2de zondag van december), wordt WereldLichtjesDag gehouden.
Op deze dag steken mensen om 19 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten!
De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

OVERLIJDEN ELZA LAEREMANS – KAPELLEN
za 10 december '22

zonsondergang (Aangepast)

Op 5 december ’22 overleed Elza Laeremans op 89-jarige leeftijd. We nemen maandag 12 december 2022 om 10 uur gelovig afscheid van haar in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Elza?

De rouwbrief kan u vinden op https://begrafenissen-rummens.be/condolences/5-december-2022-elza-laeremans/

VORMELINGEN BEZOEKEN MUSEUM IN SINT-TRUIDEN
vr 09 december '22

Op zaterdag 26 november 2022 brachten onze kandidaat-vormelingen, die hun Heilig Vormsel zullen ontvangen op zaterdag 22 april ‘23, samen met de catechisten van de pastorale zone Sint-Franciscus Glabbeek (Erika, Gert, Ingrid, Liesbeth en Sarah) en Pastoor Luc een bezoek aan het museum “De Mindere” in Sint-Truiden. Het museum vertelt o.a. het levensverhaal van Sint-Franciscus van Assisi (1181-1226), sinds oktober 2020 de patroonheilige van onze Pastorale Zone Glabbeek.

We werden om 12.45 uur verwacht aan de ingang van het museum aan de Capucienessenstraat 1. Vele bereidwillige ouders brachten de kinderen naar de locatie. Na een zeer vriendelijke ontvangst aan het onthaal loodste een zeer enthousiaste gids Anita ons meteen naar de kelderruimte waar een leuk spel ons deed beseffen dat kiezen niet alleen altijd een beetje verliezen is, maar vooral dat we alle dagen doorheen ons ganse leven voor keuzes staan. Ook de Heilige Franciscus heeft zeer bewuste keuzes gemaakt in zijn leven.

Daarna leidde Anita ons doorheen de museumzalen. Bijkomende verhalen over het leven van Sint-Franciscus wist ze te vertellen aan de panelen in de eerste zaal. Hij was een echte doener die door zijn levenswijze toonde hoe het anders kon. Hij ontfermde zich vooral over de armsten en de melaatsen. De spiritualiteit van Franciscus van Assisi kan ons nog steeds inspireren. In 1228 werd hij heilig verklaard door Paus Gregorius IX.

Deze zoon van een rijke lakenkoopman schonk al zijn bezittingen weg aan de armen en deed afstand van zijn sociale status. Door hem werd de kloosterorde van de franciscanen of minderbroeders gesticht. Hij was het die de “eerste levende kerststal” tot leven bracht in Greccio nabij Assisi in Italië. En wist je dat op zijn sterfdag, 4 oktober, Werelddierendag wordt gevierd? Sint-Franciscus had een bijzondere relatie met dieren en de natuur …

In een tweede zaal werden eerder algemene erfgoedvoorwerpen en feiten van franciscaanse ordes en kloosters toegelicht. Snel werd het bijna 15.30 uur, gauw nog een drankje en een versnapering tijdens een snelle bevraging van de kinderen. En ja, het was leuk geweest! We weten nu veel meer over de patroonheilige van onze pastorale zone.

Om 15.30 uur werden de kinderen afgehaald en vertrokken we vanuit Sint-Truiden terug richting Glabbeek. Dit museum is een aanrader, een bezoekje waard! Meer informatie kan teruggevonden worden op de website van het museum.

HERSTELLINGSWERKEN TOREN SINT-ANTONIUSKERK VAN WEVER GESTART
do 08 december '22

Vanochtend werd er gestart met het plaatsen van een stelling aan de kerktoren van Wever. Het buitenhoutwerk van de dakgoot werd op verschillende plaatsen door vogels weggepikt, waardoor grote gaten ontstonden. De nieuwe fusiekerkfabriek Sint-Franciscus Glabbeek vindt het heel belangrijk om kort op te bal te spelen, zodat kleine problemen snel en relatief goedkoop opgelost kunnen worden. De aanpak van herstellingswerken gebeuren in nauw overleg en constructieve samenwerking met het gemeentebestuur.

Nadat de kerkfabriek recent drie aannemers had aangeschreven, bleek de firma Renovatiewerken Standaert het best geplaatst om de komende weken de werken voor haar rekening te nemen: het vervangen en het schilderen van het houtwerk en het vervangen van een gedeelte van de natuurleien.

De intieme kerk wordt regelmatig gebruikt voor o.a. vieringen op feestdagen, dopen, huwelijken, uitvaartplechtigheden en recent nog de 11 november-viering. Ook een deel van de jaarlijkse festiviteiten rond de populaire patroonheilige Sint-Antonius, met name de eucharistieviering en de openbare varkenskopverkoop, vinden omstreeks 17 januari plaats in en rond de kerk. In januari en februari ’23 is er in de kerk een vormingsreeks van het Davidsfonds rond “Volksdevotie in Vlaanderen”.

Detailfoto toren: (c) Guido Kestens

OOK IN ONZE PASTORALE ZONE SINT-FRANCISCUS GEEN STOUTE KINDEREN DIT JAAR!
wo 07 december '22

Niets dan blije gezichtjes in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek op zondag 4 december 2022.
We vierden er immers de patroonheilige van deze kerk, van Glabbeek.

Dat deden we met het mooie verhaal van Sinterklaas, dat vertelt dat de algoede man heel wat kinderen heeft geholpen en gered van allerlei onheil. We vernamen waarom we ‘onze schoen zetten’ voor Sinterklaas en waarom die heilige man langs de schoorsteen dat schoentje van ons vult.

Maar we zongen ook liedjes; voor Sinterklaas, maar ook voor vrede. Vrede onder elkaar en in de hele wereld.
De kinderen die al konden lezen mochten een gebedje lezen en dat hebben ze een voor een supergoed gedaan. Proficiat!
Daarna speelden we nog een spelletje: we mochten zelf eens proberen om Sinterklaas zijn werk over te nemen. Zo moesten we een zware zak dragen, zwaaien als Sinterklaas of heel zachtjes over een dak proberen te lopen.
Het werd echt te gek toen we voorwerpen van Sinterklaas mochten gaan zoeken in de kerk. Met een heus grondplan van de kerk hadden we in geen tijd alle attributen gevonden. In Glabbeek zijn er dus niet enkel brave, maar ook heel slimme kinderen.

De grote boodschap die we onthouden uit deze viering is toch dat wij ook moeten leren delen met elkaar. Net als Sinterklaas aan de anderen denken, elkaar verdragen, geen lelijke dingen zeggen tegen anderen, lief zijn voor elkaar en geen ruzie maken.

Aan het eind van de viering vonden we een prachtige rode zak van Sinterklaas, met voor elk kind een lekker zakje snoep. En alsof dat nog niet genoeg was mochten we, voor we naar huis gingen, nog genieten van een heerlijk warme tas chocomelk en een koek.

Bedankt aan de mensen van het Davidsfonds voor de medewerking en de heerlijke chocomelk en lekkere koekjes, het was heerlijk allemaal!
Bedankt Toni Berek (jeugdpastor regioploeg) voor de begeleiding van onze zangmomentjes, dat maakte de viering compleet.
Bedankt Steffi Cerulis en Liesbeth Van Hemelen om in deze viering met onze kleinsten op weg te gaan, jullie hebben dat schitterend gedaan.

UITVAARTEN IN DE GLABBEEKSE KERKEN: KLAAR VOOR DE TOEKOMST
di 06 december '22

Persoonlijk afscheid
Afscheid nemen van een geliefde is een ingrijpend moment in je leven. In die moeilijke situatie willen wij, als pastorale ploeg, mensen van harte nabij zijn en ondersteunen. We zoeken samen met de nabestaanden naar manieren om sereen en mooi afscheid te nemen met woorden en muziek op maat. In de zondagskerk van Kapellen is er ook de mogelijkheid om foto’s te tonen. Een persoonlijk portret van de mens van wie we afscheid nemen.

Familie nabij zijn
Afscheid nemen in de kerk is als gemeenschap de familie nabij zijn. Op die manier worden nabestaanden geholpen om een eerste stap te zetten in het verwerkingsproces. Een afscheid in de kerk geeft anderzijds ook de kans aan de gemeenschap waarin de overledene geleefd heeft om afscheid te nemen.

Bovendien is er natuurlijk ook ons geloof, een geloof dat zegt dat de dood niet het einde is. Dat er toekomst is, ook als ons leven hier op aarde voorbij is. Het is een meerwaarde om vanuit dit geloof, een warme en hoopvolle boodschap, afscheid te nemen.

Ondersteuning en vorming
Om dit in elke parochiekerk (Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde) van onze pastorale zone mogelijk te maken zal vanaf 1 januari 2023 elke uitvaart voorbereid en voorgegaan worden door een vast team van mensen.

Elke uitvaart wordt voorgegaan door mensen die hiervoor gevormd werden. Naast onze pastoor Luc Thiry zijn ook Chris Nys en Gert Janssens aangesteld door onze bisschop als ‘voorgangers in uitvaarliturgie’. Zij hebben al meer dan 12 jaar ervaring in het voorbereiden en voorgaan van uitvaartplechtigheden. Ze volgen ook regelmatig bijscholingen hierover. Ze doen dit in samenwerking met een lector en iemand die zich ontfermt over de praktische zaken.

Welke kerk?
Je kan altijd kiezen in welke kerk je de uitvaart laat plaatsvinden. De begrafenis of de bijzetting van de urne kan ook op een kerkhof naar keuze.
Een uitvaart in de kerk is afscheid nemen midden je eigen dorpsgemeenschap. Zoals het leven daar verliep, te midden van buren, kennissen, school en verenigingen, zo geeft de gemeenschap en de Kerk ook betekenis aan het afscheid.

Zoals jij het zelf wil
Voor mensen die zelf graag beslissen om het eigen afscheid in de kerk te laten doorgaan is er de mogelijkheid om op voorhand een wilsbeschikking bij de gemeente in te dienen. Hierin kan je je eigen wensen kenbaar maken en deze moeten na je overlijden gerespecteerd worden. Het document waarmee je dit kan doen, vind je op onze website: http://www.kerkglabbeek.be/uitvaart

Financieel
Soms wordt weleens geopperd dat een dienst in de kerk duurder is dan in een uitvaartcentrum of crematorium. Dat is echter niet zo. Buiten het vast bedrag van 300 euro voor de dienst worden er in de kerk geen extra kosten aangerekend. Eventuele muziek en fotopresentatie zitten in de vergoeding begrepen. Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, wordt discreet een oplossing gevonden.

Meer info
Chris Nys, chris.nys@kerkglabbeek.be, 0478/44.56.61
Gert Janssens, gert.janssens@kerkglabbeek.be, 0474/72.14.82

OVERLIJDEN JOS NIJS – KAPELLEN
ma 05 december '22

zonsondergang (Aangepast)

Op 1 december ’22 overleed Jos Nijs op 71-jarige leeftijd. We nemen donderdag 8 december 2022 om 10 uur gelovig afscheid van hem in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Jos?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/01-12-2022/jos-nijs

SINT-CECILIA: EEN HARTVERWARMEND MUZIKAAL FEEST IN ONZE ZONDAGSKERK!
zo 04 december '22

Het was al van 2019 geleden dat we in onze kerk Sint-Cecilia echt konden vieren met alles erop en eraan. Zij is de patroonheilige van de muziek en de muzikanten.
Maar op zondag 27 november 2022, meteen ook de eerste zondag van de Advent, was het eindelijk zover.

Voor die gelegenheid hadden we de The Mini Crescendo’s Glabbeek uitgenodigd om met ons mee te vieren. Elf talentvolle jongeren die onder de vakkundige leiding van Tom Deserranno en ondersteund door enkele volwassenen prachtige muziek brachten. Ze hebben dat schitterend gedaan.
Het was dan ook niet nieuw voor hen, drie jaar geleden waren ze er ook bij en dat was destijds hun allereerste optreden ooit. Ondertussen zijn ze enorm gegroeid en dat kon je duidelijk horen in hun muziek.

Ons zangkoor, gedirigeerd door Karin Vanstockstraeten en begeleid door Joris Cerulis was natuurlijk ook van de partij. Zoals elke zondag luisterden zij de eucharistie op. Sommige liederen samen met de Mini-Crescendo’s. De aanwezige gelovigen hebben er duidelijk van genoten.

Het werd een mooi feest waar dankbaarheid het centrale thema was. We zijn dankbaar voor ons zangkoor, zij geven elke week weer het beste van zichzelf in onze zondagskerk.

We vergaten ook onze jongerengroep “Music For Faith” niet. Voor diegenen die hen nog niet kennen, stellen we ze bij deze gelegenheid graag even voor. De groep is ontstaan nadat een paar van onze misdienaars met het idee kwamen om, samen met Toni Berek (jongerenpastor in onze regio) en Liesbeth Van Hemelen (Bunsbeek) muziek te maken.
We konden al enkele keren op hen rekenen, vooral bij gezins- en jongerenvieringen.

Van harte proficiat en dankjewel aan iedereen die meegewerkt heeft aan dit mooi feest!

OVERLIJDEN FERNAND DEVOS – BUNSBEEK
zo 04 december '22

zonsondergang (Aangepast)

Op 1 december ’22 overleed Fernand Devos op 69-jarige leeftijd. We nemen woensdag 7 december 2022 om 10 uur gelovig afscheid van hem in de Sint-Quirinus van Bunsbeek.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Fernand?

De rouwbrief kan u vinden op www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/01-12-2022/fernand-devos

Pagina's