Nieuws

OEKRAÏENS GEZIN ZOEKT HUURWONING
za 21 januari '23

Wij zijn op zoek naar een geschikte woning voor een Oekraïens gezin. Het gezin bestaat uit een echtpaar met hun zoon (rolstoel). Deze mensen zijn gevlucht vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne en zijn op zoek naar een veilige en stabiele plek om te wonen. Het zijn vriendelijke, nette en correcte mensen. De dame van het gezin volgt Nederlandse les. De kerkfabriek Sint-Franciscus Glabbeek liet hen sinds april ’22 in de pastorie van Glabbeek verblijven. Omdat de gelijkvloerse verdieping van de pastorie niet geschikt is voor een standvastig verblijf zoeken ze nu een woning waar ze voor een langere periode terechtkunnen.

Wie kan ons helpen?
Als u of iemand die u kent een geschikte woning heeft, neem dan a.u.b. contact op via Danny Pieraets, 0495/59.80.00, danny.pieraets@scarlet.be .

VIJFDAAGSE ONTDEKKINGSTOCHT NAAR DE GEBOORTESTREEK VAN SINT-FRANCISCUS
vr 20 januari '23

Sint-Franciscus van Assisi (°ca. 1182, +1226) was een ongewone en veelzijdige persoonlijkheid met een open oog voor de problemen van zijn tijd. Een grote dierenvriend, een vredesactivist en een voorstander van dialoog, van mensen verbinden. Een man die altijd de kant koos van de minsten in de samenleving. Maar ook en vooral iemand die zich verbonden wist met God, die het Evangelie, de Blijde Boodschap uitdroeg over heel de wereld. Hij geldt terecht als een van de grootste heiligen van de katholieke Kerk.
Daarom kozen we in oktober 2020 Sint-Franciscus als patroonheilige voor de nieuwe eengemaakte Glabbeekse parochie (pastorale zone).

Vandaar ook onze keuze om in september 2023 naar Umbrië te trekken, zijn geboortestreek in Noord-Italië. We bezoeken er Assisi, de plaats en omgeving waar hij geleefd heeft. Gaat u mee?

Periode: van maandag 4 september tot en met vrijdag 8 september ‘23
Kostprijs: rond 1.000 euro (inbegrepen vliegtuig, transport, hotelkamer half pension, middagmalen, water en wijn bij de maaltijden, toegangstickets en gids)
Meer info op www.kerkglabbeek.be/assisi

Gelieve uw eventuele interesse vóór 15 februari ’23 kenbaar te maken aan Gert Janssens, 0474/72.14.82, gert.janssens@kerkglabbeek.be

VACATURE: KOSTER (M/V) VOOR DE SINT-NIKLAASKERK VAN GLABBEEK
do 19 januari '23

Na het onverwachte overlijden van Lisette Duerinckx, die jarenlang gepassioneerd de zorg van de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek op zich genomen heeft, zijn wij op zoek naar een koster voor onze kerk. Als koster zorg je ervoor dat de erediensten waardig en vlot kunnen verlopen. Je doet vooral de praktische voor- en nazorg van de vieringen.
Deze opdracht is beperkt in tijd, totdat de werkzaamheden van start gaan voor de herbestemming van de kerk (appartementen).

Taken en verantwoordelijkheden?

  • Het voorbereiden van de kerk voor een beperkt aantal plechtigheden (doop, huwelijk, uitvaart, …)
  • Het onderhoud van het interieur van de kerk
  • Het bestellen van benodigdheden

Wie zoeken we?

  • Iemand die vertrouwd is met de katholieke liturgie en voeling heeft met de christelijke waarden
  • Iemand die betrouwbaarheid en correct werken belangrijk vindt
  • Iemand die iets wil betekenen voor kerk en gemeenschap

Interesse?
Geef een seintje aan Gert Janssens, 0474/72.14.82, gert.janssens@kerkglabbeek.be

SINT-ANTONIUSVIERINGEN WORDEN ERKEND ALS IMMATERIEEL ERFGOED
di 17 januari '23

Op initiatief van enkele verenigingen in Vlaanderen, waaronder ook Davidsfonds Glabbeek en de parochie Wever, werd met de ondersteuning van Vlaamse erfgoedorganisaties in oktober vorig jaar voor de vele en traditionele Sint-Antoniusvieringen die Vlaanderen rijk is, een aanvraagdossier tot erkenning als immaterieel erfgoed bij de Vlaamse overheid ingediend.

Met een erkenning willen we zo de vieringen veilig stellen en een grotere zichtbaarheid geven. Het dossier werd, eind december vorig jaar, door een commissie van experten goedgekeurd. Deze erkenningscommissie benadrukte de “sterkte” van het dossier in haar aanbeveling naar de bevoegde minister. Ondertussen werd de definitieve erkenning getekend door Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon. Zo worden de traditionele Sint-Antoniusvieringen, waaronder ook die van Wever, officieel erkend als immaterieel erfgoed en opgenomen op de Inventaris Vlaanderen.

De plaatsing op de inventaris is geen eindpunt. De Vlaamse overheid wil op die manier de betrokkenen en dragers van het immaterieel cultureel erfgoed aanmoedigen om zich blijvend in te zetten voor de zorg voor hun erfgoed, zodat het kan overgedragen worden naar toekomstige generaties.

Tweejaarlijks moet er verslag uitgebracht worden over de borgingsactiviteiten en de evolutie van de vieringen.

We zijn uiteraard blij met deze erkenning en hopen op blijvend succes bij alle initiatieven rond de zorg en het behoud van ‘onze’ Sint-Antoniusviering.

Danny Pieraets – Voorzitter Davidsfonds Glabbeek

foto: Guy Neyns

HET VREDESLICHT REIST DE WERELD ROND, OOK TOT IN ONZE GLABBEEKSE KERKEN
ma 16 januari '23

Het Vredeslicht: een vlammetje dat zonder onderbreking, zonder gedoofd te worden, de hele wereld rondreist.

Sinds 1986 wordt het elk jaar door een kind uit Oostenrijk opgehaald in het Palestijnse Bethlehem en met een bijzondere lantaarn door Austrian Airlines, de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij, overgevlogen van Tel Aviv naar Linz in Oostenrijk.

Van daaruit wordt het, vooral door de scoutsbeweging en door de parochies naar alle uithoeken van Europa gebracht. Een teken van hoop en verbondenheid dat men uitdraagt naar alle mensen van goede wil. In welke omstandigheden mensen ook mogen leven, men hoopt dat dit licht bij iedereen, mag en kan aankomen.

En ook dit voorbije jaar werd het vredeslicht weer aangestoken en op zondag 18 december naar de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek gebracht.

Een licht van vrede, verbondenheid, verdraagzaamheid,
een licht dat warmte en liefde wil doorgeven in en buiten Europa,
een licht dat oproept om samen te werken,
ongeacht politieke, religieuze of filosofische overtuiging,
een licht dat mensen blij en te-vrede-n maakt en vraagt om door gegeven te worden.

En dat deden we in onze Pastorale Zone. Gezonden vanuit de kerk stapten we naar wzc Den Boomgaard om het vredeslicht te tonen aan de bewoners en het in de vorm van led kaarsjes aan hen door te geven. Daarna werd het naar de verschillende Glabbeekse kerken gebracht, waar mensen het vlammetje na de kerstviering mee naar huis konden nemen.

Bedankt aan al die mensen die dit lichtje, tenminste tot kerstmis, thuis brandend hielden en het hebben doorgegeven aan wie hen lief is. Want elk vredeslichtje dat verspreid wordt brengt de vrede dichterbij.

En vrede brengen is liefde ontvangen, vrede verspreiden is warmte aannemen, vrede geven is geluk voelen.

Deze vrede wensen we jullie allemaal toe in dit nieuwe jaar!

SINT-ANTONIUS VARKENSKOPVERKOOP
wo 11 januari '23

Traditiegetrouw organiseren het Davidsfonds Glabbeek en de parochie Sint-Antonius Wever samen de Sint-Antoniusviering. Daar hoort sinds mensenheugenis ook de openbare verkoop van varkenskoppen bij.

Zondag 15 januari 2023 kunt u komen bieden op het pleintje vóór de kerk van Wever. Zoals steeds gaan de collecte in de kerk op die zondag en de opbrengst van de varkenskoppenverkoop naar een goed doel.

De opbrengst gaat naar het rolstoel hockeyteam waar Seppe Hemerijckx speelt. Seppe is een dorpsgenoot en droomt ervan om een rolstoel hockeyteam in Vlaams-Brabant te starten. Hopelijk is dit een eerste stap in de verwezenlijking van zijn droom…

ZONDAG 15 JANUARI 2023
Eucharistieviering om 8.30 uur en varkenskopverkoop om 9.30 uur
Sint-Antoniuskerk van Wever (Solveldweg)

VACATURES KERKRAAD SINT-FRANCISCUS GLABBEEK
ma 09 januari '23

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er twee vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Franciscus van Glabbeek (gemeente Glabbeek).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:
1. rooms-katholiek zijn;
2. de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de aanstelling;
3. in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente Glabbeek.

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 27 januari 2023 ingediend zijn bij
Kerkfabriek Sint-Franciscus Glabbeek, ter attentie van Gert Janssens, Pastorie Glabbeek, Dries 9 – 3380 Glabbeek

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij. Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2 en 3.

Na 1 februari ’23 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de zes kerken van de pastorale zone Sint-Franciscus Glabbeek.

KERSTZINGEN BRACHT PRACHTIG BEDRAG OP VOOR KERSTDINER MINDERBEDEELDE MEDEMENSEN
zo 08 januari '23

Vandaag gingen een deel van de meisjes en jongens van de Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek die dit jaar het Vormsel zullen ontvangen sterzingen voor het goede doel in hun respectievelijke parochies/dorpen. Er werd door de 17 enthousiaste meisjes en jongens verspreid over 5 groepjes de prachtige som van 708,53 euro bij elkaar gezongen!
Dank aan de kinderen, begeleiders, helpende ouders en gulle gevers!

Na het sterzingen (12.30 uur) kregen de kinderen pannenkoeken en chocolademelk voorgeschoteld in het parochiecentrum van Bunsbeek.

Met Kerstmis bereidt Sant’Egidio (Sint-Egidius) overal ter wereld een feesttafel voor minderbedeelden. In ons land vinden dergelijke kerstmalen voor daklozen plaats in Antwerpen, Brussel, Genk, Leuven, Louvain-la-Neuve, Merksplas en Luik. Iedere gast ontvangt ook een geschenk. Naast de Kerstmaaltijden is er ook “Kamiano”: het restaurant voor thuislozen, dat wekelijks een duizendtal maaltijden verzorgt.
Sant’Egidio is een christelijke lekengemeenschap die in meer dan zeventig landen van alle continenten 60.000 leden telt. Ze zetten zich in voor de verkondiging van het evangelie en de dienst aan de armen. Op wereldschaal zet Sant’Egidio zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten.
Meer info op www.santegidio.be

VORMELINGEN GAAN OVERMORGEN, ZONDAG 8/01, STERZINGEN OM MINDERBEDEELDEN EEN NIET TE VERGETEN KERSTFEEST TE GEVEN
vr 06 januari '23

Drie Oosterse wijzen -Caspar, Balthazar en Melchior- volgden de ster naar de kribbe in Betlehem om Jezus -de nieuw geboren Koning- te eren met goud, wierook en mirre. Reeds lang tevoren was door profeten Zijn komst voorspeld. Vandaag de dag trekken groepen “koningen” rond 6 januari langs de huizen, zingen hun lied en hopen op een gulle gave.

Naar gewoonte gaan de vormelingen en hun catechisten zingen voor het goede doel. Catechese is uiteraard niet enkel praten, vieren en bidden, maar ook de handen uit de mouwen steken voor de medemens, dichtbij én veraf.

Dit jaar steunen we Sant’Egidio: Met Kerstmis bereidt Sant’Egidio (Sint-Egidius) overal ter wereld een feesttafel voor minderbedeelden. In ons land vinden dergelijke kerstmalen voor daklozen plaats in Antwerpen, Brussel, Genk, Leuven, Louvain-la-Neuve, Merksplas en Luik. Iedere gast ontvangt ook een geschenk. Naast de Kerstmaaltijden is er ook “Kamiano”: het restaurant voor thuislozen, dat wekelijks een duizendtal maaltijden verzorgt.
Sant’Egidio is een christelijke lekengemeenschap die in meer dan zeventig landen van alle continenten 60.000 leden telt. Ze zetten zich in voor de verkondiging van het evangelie en de dienst aan de armen. Op wereldschaal zet Sant’Egidio zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten.
De Gemeenschap ontstond in 1968 in Rome. Ze ontleent haar naam aan het kerkje van Sant’Egidio in de Trasteverewijk, waar ook nu nog het centrum van de gemeenschap is gevestigd.

Meer info op www.santegidio.be

Zondag 8 januari 2023 om 9.30 uur wonen de meisjes, jongens en hun gezin de eucharistieviering bij in de kerk van Kapellen. Daarna worden groepjes gezonden naar de verschillende dorpen in Glabbeek. ‘s Middags (12.30 uur) krijgen de kinderen lekkere pannenkoeken en chocolademelk voorgeschoteld.

GEBED BIJ HET NIEUWE JAAR
zo 01 januari '23

Getrouwe God, voor dit nieuwe jaar
durven wij U drie dingen vragen.

Geef ons een helder denken en
een fijn aanvoelen, van wat elkaar
verdriet berokkent en vreugde brengt.

Geef ons een warm hart om dag na dag
elkaar attentvol nabij te zijn
in de kleine dingen van het leven.

Geef ons vooral een grote trouw om
elkaar niet los te laten in de moeilijke uren
van dit nieuwe jaar.

Zo zullen wij mensen zijn
naar Uw hart en voor elkaar Uw zegen zijn.
Amen.

Pagina's