Nieuws

GEEN PALMTAKJES DIT JAAR?
vr 03 april '20

Krachtig symbool van hoop…

Op Palmzondag zal pastoor Luc een grote hoeveelheid palmtakjes wijden in de kerk, helemaal alleen, zoals de burgerlijke en kerkelijke overheid dat wil.
De takjes zullen dan uitgedeeld worden tijdens de eerstvolgende (feestelijke) viering, waarvoor we terug samen mogen komen.

Voorlopig kan je het gezegende, maar verdorde takje van vorig jaar gewoon achter je kruisbeeld laten zitten. Laat het een herinnering zijn aan deze uitzonderlijke veertigdagentijd en aan de vele slachtoffers die door covid-19 gevallen zijn.

Maar er zijn nog andere mogelijkheden…

– Niets belet ons om IN onze woningen een kruis te versieren met takjes van fris lentegroen en bloesems (van eender welke plant). Ook al zijn ze niet door een priester gezegend, we kunnen ze heiligen door ons gebed en christelijke getuigenis in onze gezinnen.

– Een ander idee heeft ons bereikt vanuit Argentinië, waar gelovigen in deze lockdowntijd versierde palmtakken aan de deur hangen. Indien vandaag allerhande gebaren van verbondenheid en waardering “viraal gaan”, waarom zouden wij als christenen dan niet onze “palmpasen” uithangen, aan ramen of deuren? Dit kan een kruis van groene takken zijn, zoals op bijhorende foto, of een bundel van (palm)takken gecombineerd met een eenvoudig kruis of een ander sprekend symbool. Wees creatief!

– Je kan ook de zegen (“Heer, zegen dit huis en die er wonen.”), die je ook in bijlage kan vinden, afdrukken en aan je deur/raam hangen.

De betekenis van Palmzondag kan zichtbaar worden wanneer we onze huizen (en kapellen) sieren met groene takken en bloemen, bevestigd aan een kruis. Dit kan ook een zichtbaar teken zijn dat in dit huis christenen de Goede Week vieren. Des te meer wordt het ook een oproep voor die christenen, om te getuigen met hun leven. Laat het dan vooral een getuigenis zijn van hoop en geloof: dat doorheen lijden en dood, de verrijzenis van Jezus Christus voor de mensheid telkens weer een nieuw begin inluidt, en dat het kruis een teken is van liefde die alle duistere krachten overwint.

NOOD AAN EEN LUISTEREND OOR?
vr 03 april '20

priesterLucBehoefte aan een luisterend oor om je verhaal te doen, om te vertellen waar je mee zit, om een stem van iemand anders te horen, om gewoon eens te praten in deze moeilijke periode van corona…
Bel naar priester Luc Thiry op 016/63.26.77. Hij luistert in alle vertrouwen.
(Is de telefoon bezet, gelieve geen boodschap in te spreken, maar later terug te bellen.)

BIJBELTEKSTEN DIE TROOST BIEDEN
di 31 maart '20

Rembrandt_Christ_in_the_Storm_on_the_Lake_of_GalileeRuim 365 keer staat er bijna letterlijk in de Bijbel: ‘Wees niet bang.’ Troost voor elke dag dus. Ontdek acht Bijbelcitaten op www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/elke-dag-van-het-jaar-zegt-de-bijbel-‘wees-niet-bang’

EERSTE COMMUNIE- EN VORMSELVIERINGEN UITGESTELD
ma 30 maart '20

FED communie en vormselGisteren werd het al aangekondigd op radio en tv; vandaag volgt de officiële communicatie: de Belgische bisschoppen hebben beslist om alle Eerste Communie- en Vormselvieringen uit te stellen.

Voor onze parochies betekent dit dus dat de vormselviering op 26 april en de eerste communievieringen op 2 mei (Glabbeek), 10 mei (Kapellen) en 30 mei (Bunsbeek) NIET doorgaan. De betrokken ouders zijn ondertussen geïnformeerd.

Het Vormsel vindt plaats in de periode september-oktober. Voor de eerste communies wordt dit volgend schooljaar. Over exacte data wordt later gecommuniceerd.

Het is een moeilijke beslissing, maar ze geeft wel duidelijkheid en zekerheid. Wij hopen op ieders begrip voor deze situatie. Delen mag uiteraard.

Het persbericht van de bisschoppenconferentie kan je vinden op www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/vormsels-en-eerste-communies-uitgesteld

OVERLIJDEN PAULA DENRUYTER – KAPELLEN
ma 30 maart '20

Zonsondergang

Op 27 maart ’20 overleed Paula Denruyter. We nemen deze week in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van haar in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Paula?

VANDALEN HOUDEN LELIJK HUIS OP KERKHOF BUNSBEEK
zo 29 maart '20

DSC_0009 (Middel)Na klachten van enkele bewoners deed de politie vaststellingen van vandalisme van de voorbije dagen aan een 20-tal graven op het kerkhof van Bunsbeek. Alles wat loszit, zoals vaasjes en andere ornamenten, werden kapot gesmeten. Dergelijke zaken zijn verwerpelijk!
De politie zal vanaf nu extra waakzaam zijn tijdens de patrouilles.

Personen die nuttige informatie hebben betreffende deze feiten kunnen contact opnemen met de Politie Hageland of met burgemeester Peter Reekmans.

EUCHARISTIE VIEREN IN TIJDEN VAN CORONADREIGING
za 28 maart '20

eucharistieNu we als gelovigen voorlopig niet kunnen samenkomen in een kerk om eucharistie te vieren, is er gelukkig tv, radio of internet dat ons de mogelijkheid geeft een viering te volgen.
Op https://eucharistie.info vind je het online overzicht.

Morgen (29/03) zullen priester Joris Hardiquest op https://www.kerk-tienen.be en priester Felix Van Meerbergen op z’n facebookprofiel (https://www.facebook.com/felix.vanmeerbergen) online vieren.

HELPENDE HANDEN GEZOCHT!
za 28 maart '20

handenDe nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact op veel mensen. De meest kwetsbare groepen zijn ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Voor hen start de gemeente Glabbeek en het OCMW extra dienstverlening op om o.a. boodschappen te doen, dieren te verzorgen, sociaal contact met senioren te onderhouden en maaltijdenbedeling.

Via deze weg steunen de zes Glabbeekse parochies de oproep naar vrijwilligers!
(We hebben weet van minstens één van de parochiemedewerkers die zich aangemeld heeft om een handje toe te steken. Misschien kan u ook…)

Iedereen die wil helpen of zelf hulp nodig heeft, kan bellen naar 016/77.28.70 (werkdagen, 9-16 uur) of mailen naar info@ocmw.glabbeek.be.

TEKENINGEN VOOR BEWONERS RUST- EN VERZORGINGSTEHUIS DEN BOOMGAARD
vr 27 maart '20

De rusthuisbewoners van rust- en verzorgingstehuis Den Boomgaard in Glabbeek mogen door de coronacrisis geen bezoek meer krijgen van familie en vrienden. Moeilijke dagen dus voor onze ouderen.

Voor ons, christenen, is de zorg voor de zwakkeren altijd een bijzonder aandachtspunt geweest. Dat moet nu niet anders zijn. Daarom vroegen we vorige week aan onze eerste communicantjes van de catechesegroepen Glabbeek en Kapellen om tekeningen te maken voor de bewoners van Den Boomgaard. Bij voorkeur een tekening over een Bijbelverhaal, zo heeft de tekening ook een gelovige boodschap, zowel voor de kinderen, als voor de ouderen. Heel wat kinderen gingen op de oproep in.

Vandaag werden een 45-tal tekeningen aan een medewerker van Den Boomgaard overhandigd. Hopelijk brengen de tekeningen wat extra licht in het leven van de bewoners in deze coronatijden …

Pagina's