Nieuws

VORMSELCATECHISTEN OVERLEGGEN ONLINE
ma 20 april '20

videochatNormaal gezien startten vandaag de repetities van de vormselvieringen van zondag 26 april ‘20. Door de huidige omstandigheden werd het Heilig Vormsel in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen verschoven naar zondag 27 september ’20. Maar dit uitstel betekent niet dat de voorbereidingen stilvallen. De vormselcatechisten (begeleiders) Bieke, Erika, Ingrid en Gert hebben ondertussen al via videochat overlegd (catechiste Sarah was verhinderd). Samen met de meisjes & jongens en hun familie kijken we uit naar 27/09.

LAAT EEN KAARSJE BRANDEN IN DE KERK VAN ZUURBEMDE
zo 19 april '20

foto1 -aangepast (Middel)Je kan nog steeds een (gratis) kaarsje laten branden in de kerk van Zuurbemde: geef een seintje via samensterk@kerkglabbeek.be of via 0474 / 72.14.82 (sms of whatsapp). Stuur eventueel ook de reden (oftewel “intentie”) mee voor wie of voor wat je dit doet mee, zodat we deze (anoniem!) onder het kaarsje kunnen leggen. Er zal door verschillende mensen uit onze zes parochies hier ook voor gebeden worden.

Een tekstje van Toon Hermans…

Ik weet niet hoeveel mensen mij hebben geschreven
– toen het slecht met mij ging:
“We zullen een kaarsje voor je opsteken.”
Mensen uit alle lagen van de bevolking,
onder wie ook gelouterde mensen
die zelf ooit hard hadden moeten knokken.

Op die momenten voel je,
dat zo’n kaarsvlammetje
niet zo maar een sentimenteel lichtje is.
Als iemand een kaars pakt, en een lucifer,
en die kaars voor iemand anders aansteekt,
dan is er toch sprake van warmte
van de ene mens voor de andere mens.

Duizenden en duizenden mensen
steken op een dag een kaarsje aan.
Dat is iets heel anders
dan wanneer duizenden mensen
geen kaars aansteken.

Bidden betekent niet alleen
‘vragen voor jezelf’, maar ook ‘vragen voor de ander’.
Zoals je een kaarsje voor een ander opsteekt.
Zo vindt door het gebed
een verbinding tussen de mensen plaats
en dat is een grote kracht in de samenleving.

OVERLIJDEN ROSA BROUWERS – WEVER
za 18 april '20

zonsondergang (Aangepast)

Op 15 april ’20 overleed Rosa Brouwers. We nemen volgende week in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van haar in Wever. De plechtigheid zelf zal plaatsvinden na de coronacrisis.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Rosa?

De rouwbrief kan u hier vinden: www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/15-04-2020/rosa-brouwers

OVERLIJDEN MARIA VANHEER – BUNSBEEK
vr 17 april '20

zonsondergang (Aangepast)

Op 14 april ’20 overleed Maria Vanheer. We nemen volgende week in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van haar in de Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Maria?

De rouwbrief kan u hier vinden: www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/14-04-2020/maria-vanheer

GEBED OM NABIJHEID EN BEMOEDIGING IN CORONATIJDEN
do 16 april '20

dewegMgr. Patrick Hoogmartens, de bisschop van Hasselt, bidt om nabijheid en bemoediging tijdens deze coronapandemie, opdat het besef van Gods liefde ons kracht mag schenken.

Goede God,
wij kennen U als diegene
die onze Schepper zijt
en die met ons uit Liefde een Verbond gesloten heeft.

Maar in onze wereld
heersen ook kwaad en onrecht
en het mysterie van het kruis,
dat ook uw Zoon heeft doorstaan.

Wees ons nabij in deze tijd,
waarin velen angst en onmacht beleven
omwille van een virus
dat ons en mensen wereldwijd bedreigt.

Bemoedig zorgverleners, gezinnen en ondernemers.
Geef troost aan wie ziek of eenzaam is
en ijver aan wetenschappers.
Maak ons allen zorgzaam en solidair.

Doe ons in deze dagen ook biddend stilstaan
bij het mysterie van ons menszijn,
bij het lijden en de angst van zovelen
en bij de zorg om elkaar, waaruit vrede groeit.

Zegen ons bestaan met de genade van uw nabijheid
en met het besef van uw liefde zonder grenzen
zodat wij vanuit uw kracht dienaar worden
en vriend van de mens in nood.

Christus, Zoon van de Levende God,
ontferm U over ons.
Maria, Oorzaak onzer Blijdschap,
bid voor ons.

Amen.

VERLENGING SCHORSING PUBLIEKE LITURGISCHE SAMENKOMSTEN
do 16 april '20

fotoDe Belgische bisschoppen nemen nota van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad op 15 april 2020 om de maatregelen die het coronavirus moeten afremmen te verlengen tot en met 3 mei 2020. Ze danken de federale regering en de regeringen van de deelstaten om, samen met verschillende equipes van experts, de coronacrisis in goede banen te leiden.

De beslissing van 15 april 2020 betekent dat alle maatregelen die burgerlijke en kerkelijke overheden hebben genomen met betrekking tot kerkelijke vieringen of activiteiten gehandhaafd blijven tot en met 3 mei 2020. Zodra een volgende Nationale Veiligheidsraad een wijziging van de algemene maatregelen toelaat, zal de permanente raad van de bisschoppenconferentie met de burgerlijke overheden nagaan hoe ook de Kerk haar maatregelen kan wijzigen, op welke plaatsen en onder welke voorwaarden. Hierover zal zo spoedig mogelijk een nieuwe communicatie volgen.

Nauwgezet richtlijnen volgen
De bisschoppen beseffen dat de maatregelen die het coronavirus moeten afremmen zwaar wegen op het kerkelijke leven in al zijn aspecten. Sacramenten, gebedsvieringen, catechese, diaconale initiatieven, vormingsinitiatieven, huisbezoeken, vergaderingen en ontmoetingen: ze kunnen tot nader order niet doorgaan of slechts in een minimale vorm, met naleving van alle veiligheidsregels. We herinneren eraan dat het ministeriële besluit van 3 april 2020 sommige artikels van het ministeriële besluit van 23 maart 2020 heeft gepreciseerd. Worden toegestaan: begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van maximum 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon; religieuzen huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst. De bisschoppen dringen erop aan bij alle medewerkers om zich nauwgezet aan de opgelegde regels te blijven houden. Tegelijk nodigen ze alle medewerkers uit om via veilige kanalen contact te houden met hun gemeenschap, in het bijzonder met zieke, kwetsbare of eenzame personen. Overigens blijft het noodzakelijk en mogelijk om ‘personen in nood’ bij te staan.

Uitstel pastorale activiteiten
De verlengde maatregelen hebben als gevolg dat een aantal pastorale activiteiten die meestal in de lente of in de maand mei plaatsvinden, niet kunnen plaatsvinden. De vieringen van de eerste communies en de vormsels werden al uitgesteld tot volgend schooljaar en dit blijft behouden. Daarnaast zijn er de bedevaarten, mariale vieringen of jongerenontmoetingen en andere pastorale activiteiten die normaal in de zomervakantie doorgaan, al of niet in het buitenland (zoals bedevaarten naar Lourdes) met deelname van ook oudere personen of personen met een ziekte of beperking. Wij raden de organisatoren aan om deze activiteiten tijdig te annuleren.

Kwaad, maar ook een kans
Tot slot nodigen de bisschoppen de gelovigen uit om in deze crisis niet alleen een kwaad, maar ook een kans te zien. Elke tegenslag stemt tot nadenken, plaatst ons voor nieuwe uitdagingen en doet een beroep op onze creativiteit. Zoals paus Franciscus zegt in een interview van 18 maart: We moeten begrijpen dat onze schat in kleine dingen ligt. Kleine gebaren van genegenheid en medeleven riskeren verloren te gaan in de anonimiteit van het dagelijkse leven, toch zijn ze beslissend en belangrijk. Ze geven zin aan het leven. Ze maken dat er verbinding en communicatie is tussen ons. En hij voegt eraan toe: ‘Verkwist deze moeilijke dagen niet!

De bisschoppen van België
16 april 2020

KARDINAAL DE KESEL TIJDELIJK VERVANGEN
wo 15 april '20

DSC_1147Onze bisschop, kardinaal Jozef De Kesel, laat zich tijdelijk wegens gezondheidsredenen vervangen aan het hoofd van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en de Belgische bisschoppenconferentie. Kardinaal De Kesel heeft problemen met zijn gezondheid. Het betreft géén coronabesmetting. Een geneeskundige behandeling is zopas opgestart. Die maakt het hem onmogelijk zijn taken te blijven uitoefenen in deze periode van wellicht een aantal weken.
Kardinaal De Kesel heeft met vertrouwen de medische behandeling aangevat.

De leiding van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is tijdelijk toevertrouwd aan de drie hulpbisschoppen Monseigneurs Jean-Luc Hudsyn, Jean Kockerols en Koen Vanhoutte en de vicaris-generaal kanunnik Etienne Van Billoen.

De bisschoppenconferentie wordt tijdelijk geleid door de permanente raad van de conferentie. Die bestaat uit de bisschoppen Mgr. Guy Harpigny en Mgr. Johan Bonny en de secretaris-generaal Mgr. Herman Cosijns.

Vanuit Glabbeek zijn we met hem in gebed verbonden en vragen we ook om uw gebed voor een spoedig herstel van onze bisschop.

OVERLIJDEN ANDRÉ VUCHELEN – KAPELLEN/KERSBEEK
di 14 april '20

Zonsondergang

Op 13 april ’20 overleed André Vuchelen. We nemen deze week in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van hem in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen. André was nauw verbonden aan buurparochie Kersbeek, maar omwille van de tijdelijke sluiting van “zijn” parochiekerk zal de uitvaartplechtigheid doorgaan in Kapellen.
Vorige week overleed ook de echtgenote van André, Yvonne Pijpops.
We betuigen onze christelijke deelneming aan zijn sterk beproefde familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor André?

De rouwbrief kan u hier vinden: www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/13-04-2020/andr-vuchelen

OVERLIJDEN JOSEE FRANÇOIS – WEVER
ma 13 april '20

Zonsondergang

Op 12 april ’20 overleed Josee François. We nemen deze week in beperkte kring (omwille van de maatregelen m.b.t. de corona-epidemie) gelovig afscheid van haar in de Sint-Antoniuskerk van Wever.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

Mogen we vragen om uw gebed voor Josee?

De rouwbrief kan u hier vinden: www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/12-04-2020/josee-franois

ZALIG PASEN!
zo 12 april '20

fotoDe steen is weg.
Het graf is leeg.
En uit de mist
van kille onmacht
die ons altijd weer
in het gezicht slaat,
stroomt zacht wat licht ons tegemoet.

Want Hij die dood was, leeft.
Hoop kan niet meer ontvreemd.
Er zal een morgen zijn,
van lachen en van troosten.

Wij horen op te staan.
Kom, geef een hand,
jij die ontmoedigd bent,
jij met je hoofd gebogen.
Wij mogen leven zonder angst.
Het woord dat Hij ons gaf
brandt in ons hart.
Wij leren zien wat nog niet is
met onze diepste ogen.
Er is een weg gebaand
voor iedereen
omzoomd met
bloesemende bomen.

Pagina's