Samana (Ziekenzorg)

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Samana is een vereniging, die reeds 40 jaar onder elk van onze kerktorens werkzaam is. De meeste mensen kennen haar onder de naam “Ziekenzorg”.

Samana. Een nieuwe naam, de samenvoeging van “Samen en kracht“, om jullie te laten weten wie we zijn en wat we wensen te betekenen in de samenleving. Schouder aan schouder, met jou, met elkaar, voor ieder die ons nodig heeft.

De vrijwilligers van onze vijf afdelingen ijveren belangeloos om zieke en oudere dorpsgenoten uit hun isolement te halen door hen regelmatig te bezoeken, hen uit te nodigen en indien nodig op te halen, om deel te nemen aan allerlei activiteiten. Een gezellig samenzijn, een vorming op maat van hun behoeften, een koffietafel, een lekker feestmaal of een bedevaart zijn enkelen van de aangeboden activiteiten.

Verandering in de gezondheidssituatie van jonge chronisch zieken zet vaak hun wereld op zijn kop. Ze blijven vaak met vele vragen zitten en voelen zich afgesloten van de maatschappij. Voor hen heeft Samana een aangepast aanbod “Kracht en Weerbaarheid” bestaande uit vier volgende pijlers: cursussen, Informatie, belangenbehartiging en lotgenotencontact.

Ook de mantelzorgers stellen we centraal in onze werking. Voortdurend blijven we hun belangen verdedigen en hen ondersteunen bij hun inzet voor chronisch zieke familieleden of buren.

Meer info kan je bekomen bij volgende contactpersonen:
- Afdeling Attenrode: -
- Afdeling Bunsbeek: Bernadette Frantsen, 016 / 77 88 13
- Afdeling Glabbeek-Zuurbemde:
      Glabbeek: Agnes Bruers, 016 / 77 72 16
      Zuurbemde: Denise Bruyninckx, 016 / 77 74 54
- Afdeling Kapellen: Arlette Laermans, 016 / 77 10 93
- Afdeling Wever: Mia Lenaerts, 016 / 77 17 76