Nieuws uit de parochie

N-VA EN OPEN VLD WILLEN AANTAL UREN GODSDIENST OP SCHOOL HALVEREN
do 05 september '19

VlaamseRegering.jpgOp de onderhandelingstafel voor een nieuwe Vlaamse regering ligt een voorstel om het aantal uur godsdienst in het secundair onderwijs terug te brengen van twee naar één uur per week. Dat meldt de website Doorbraak.be op basis van verschillende bronnen. Het gaat om een voorstel van Open VLD en N-VA. De eerste wil ermee naar verluidt de liberale vrijzinnige agenda doorvoeren, de tweede wil de katholieke koepel tonen wie de baas is.

Het voorstel dat op tafel ligt heeft een kleine schokgolf door de katholieke leraarskamer gejaagd. Zelfs Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en voor de Vlaamse bisschoppen referent onderwijs, voelde zich genoodzaakt om te reageren: “In een tijd waar zingeving, levenbeschouwelijke groei en interlevensbeschouwelijke dialoog zeer relevant zijn, zowel voor de leerling als voor de samenleving, ijveren we voor de bestaande twee lestijden. Deze twee lestijden zijn noodzakelijk om volgens het nieuwe leerplan het nodige te bieden aan onze leerlingen op een kwalitatief sterke manier, met respect voor eenieder.

KAPELLEN VIERT ZONDAG HAAR PATROONHEILIGE
wo 04 september '19

Van harte welkom om mee te vieren…

F4275c36

EEN NIEUW SCHOOL- EN WERKJAAR
ma 02 september '19

schooljaar.pngAan iedereen en in het bijzonder de leerlingen en leerkrachten van de school VBS De Duizendpoot Bunsbeek, GBS De Springplank Glabbeek en de Kleine Wereld Kapellen, die op maandag 2 september de boekentas weer opnemen, wensen we een vlotte start van het nieuwe schooljaar toe. Het wordt hopelijk een blij weerzien met de vriendjes, de juf of meester, de collega’s…Directeur, juffen, meesters, kinderen allemaal, we wensen jullie heel veel plezierige én leerrijke momenten samen.

Ook in de parochies hernemen de gewone activiteiten. De parochieploegen en de verenigingen bereiden het nieuwe werkjaar voor. Wij wensen dat elke bestuursploeg een vriendenploeg mag zijn waar rekening kan gehouden worden met ieders inbreng en ideeën. Ook aan diegenen die op de één of andere manier actief zijn in het parochieleven wensen wij de moed zich ten volle te blijven inzetten om zo onze parochies nog boeiender en bloeiender te maken. Wij wensen iedereen een goede start en een vruchtbaar jaar.

Geef me niet alles wat ik vraag.
Soms vraag ik alleen om te weten hoeveel ik kan krijgen.

Roep niet op mij.
Als jij roept, heb ik minder respect voor je.
Bovendien leer je me dan ook roepen en dat wil ik niet.
Geef niet altijd bevelen.
Als je mij iets vraagt in plaats van te bevelen,
zal ik het vlugger en liever doen.

Doe wat je belooft, om het even of het goed of slecht is.
Als je me een beloning belooft of straf, geef ze dan.

Vergelijk me met niemand, zeker niet met mijn zus of broer.
Als ik beter lijk dan een ander, zal die eronder lijden
en als ik slechter lijk, zal ik erom lijden.
Laat mij zelf mijn eigen weg vinden.
Als je alles in mijn plaats doet,
zal ik het nooit leren.

Vertel mij geen leugens en vraag mij ook niet te liegen,
zelfs niet om uit een probleem te geraken.
Bij leugens voel ik mij niet goed:
ik verlies dan mijn geloof in wat je zegt.
Wanneer ik iets verkeerds doe,
vraag mij dan niet steeds naar het waarom.
Ik weet het zelf niet altijd.
Wanneer jij je vergist hebt, geef dit dan toe.
Dat zal mijn geloof in jou versterken en het zal mij leren
mijn eigen vergissingen ook toe te geven.

Leer mij God kennen en liefhebben.
Het heeft geen zin erover te leren op school
als ik er bij jou niets van zie.
Wanneer ik een probleem voorleg, zeg dan niet:
Ik heb geen tijd voor onbenulligheden of Dat heeft geen belang.
Probeer me te begrijpen en te helpen.
Zie me graag en zeg het mij.
Ik heb graag dat je het zegt, ook al vind je dat niet nodig.

REGIOPLOEG TIENEN VAN START
za 31 augustus '19

DSC_1042Vanaf 1 september ’19 treden de nieuwe regioploegen (samenvoeging van de vroegere dekenaten) in werking. Op maandag 26 augustus kregen ze hiervoor het mandaat tijdens een officiële aanstellingsviering in de kerk van de Abdij van Averbode. Het was onze hulpbisschop, Mgr. Koen Vanhoutte, die deze viering voorging.
Wij wensen hen en in het bijzonder de ploegleden (priester Luc, Ria, Elly, Toni en Geert) van regio Tienen alle succes toe!

Een verslag van de aanstellingsviering: https://www.kerknet.be/vicariaat-vlaams-brabant-en-mechelen/artikel/regioploegen-officieel-aangesteld-averbode

OVERLIJDEN JULIA DEVOS – GLABBEEK
ma 26 augustus '19

Zonsondergang

Op 23 augustus ’19 overleed Julia Devos. We nemen gelovig afscheid van haar op woensdag 28 augustus ’19 om 10 uur in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek.
De gedachtenismis zal doorgaan op zondag 22 september 2019 om 9.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

https://www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/23-08-2019/julia-devos

OVERLIJDEN JOSE MATHUES – ZUURBEMDE
za 24 augustus '19

Zonsondergang

Op 21 augustus ’19 overleed Maria Mathues. We nemen gelovig afscheid van haar op dinsdag 27 augustus ’19 om 10.30 uur in de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde.
De gedachtenismis zal doorgaan op zondag 22 september 2019 om 9.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen.
We betuigen onze christelijke deelneming aan haar familie en wensen hen veel sterkte.

https://www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/21-08-2019/maria-mathues

Er is vrede en er is vrede
wo 21 augustus '19

Zondag 18 augustus 2019, twintigste zondag door het jaar (jaar C)

De woorden van Jezus in het evangelie van vandaag, de hele teneur ervan herkennen wij niet onmiddellijk als komende van Hem: Jezus die gewoon is iedereen te begroeten met “Vrede zij u”; die in de Bergrede zei: “Zalig die Vrede brengen” en die van Zichzelf zei, dat Hij zachtmoedig was en nederig van hart; die Jezus van wie de engelen bij zijn geboorte zongen van vrede op aarde en die later zo’n vrede uitstraalde dat kwelduivels op zijn bevel de mensen met rust lieten; die Jezus zegt hier: “Denk niet dat ik vrede ben komen brengen op aarde, neen, geen vrede maar juist verdeeldheid”.
Wij mogen er zeker van zijn dat die woorden inderdaad van Hem komen. Maar hoe kan je dat dan rijmen?
Het kan niet anders of Jezus voorzag de consequenties van zijn leer.
Hij wist gewoon dat de wereld niet lief en welwillend zou reageren op een houding die helemaal tegen de gang van zaken in die wereld ingaat.

Vervolging
Toen Lucas die woorden opschreef lag die verdeeldheid en vijandigheid die Jezus voorspeld had, trouwens al niet meer in een ver verschiet, maar was ze al pijnlijk actueel geworden.
Er was natuurlijk vooreerst het Romeinse staatsgezag, dat zowel joden als christenen wantrouwde als atheïsten en ondermijners van het gezag: ze knielden immers noch voor godenbeelden, noch voor de keizer.
De Romeinse keizer en vooral de plaatselijk potentaten, de Pilatussen en de Herodessen van deze wereld, deze jakhalzen van de macht, hielden de christenen scherp in het oog. Het zou niet lang meer duren eer er bloedige vervolgingen zouden uitbreken.
Bovendien werd het de christenen ook behoorlijk moeilijk gemaakt door hun joodse broeders voor wie zij, de christenen, ketters waren van het eigen joods geloof. De vijandigheid groeide hand over hand tegen de alsmaar talrijker wordende groep van joden die overgingen naar het christendom, en die daarom, in hun eigen kring, hun eigen familie, vaak zelfs in hun eigen gezin, werden gezien als verraders.

Tijdloos
Maar als dit evangelie alleen maar over die mensen en die situaties ging, dan verloor het elke relevantie voor onze tijd.
Terwijl het integendeel in alle tijden, en zeker ook in onze tijd, bijzonder actueel gebleven is.
Wij staan hier voor het geblokte, gebetonneerde feit dat de woorden van Jezus altijd haaks zullen staan op wat in de wereld gangbaar en normaal is. En, laten we er onmiddellijk aan toevoegen, haaks staan op elk politiek systeem.
Er bestaat ook niet zoiets als christelijke politiek.
Zelfs de pauselijke staten zijn nooit echt christelijk bestuurd. Ik denk zelfs dat er nooit een klooster geweest is dat 100 % christelijk bestuurd is. Dat kan gewoon niet. En de reden is dat politiek, gezag en bestuur altijd te maken heeft met macht en met het sluiten van compromissen. Met het zoeken naar een modus vivendi tussen elkaar bestrijdende belangengroepen, met het kiezen voor het minste kwaad in heel dat kluwen van egoïsme, zowel van individuen als van groepen. Met het sluiten van compromissen.
En dan zijn hier al direct enkele woorden gevallen die totaal onverenigbaar zijn met het evangelie van Jezus: belangengroepen, egoïsme en compromissen.

Consequent
Jezus verlangt van ons een radicaal kiezen voor de zwakkeren, een radicaliteit die noodzakelijkerwijs in conflict komt met een wereld die bol staat van de onrechtvaardigheid. Jezus verlangt van ons niet dat wij een revolutie prediken. Maar wel dat wij ons niet laten in slaap wiegen door de niet te onderschatten verleidingen van de maatschappij.
Dat wij fris en alert blijven. En radicaal en compromisloos.
En dat wij, als wij de wereld niet kunnen veranderen, dan toch in ons eigen leven radicaal kiezen voor evangelische principes.
Neem nu de mensen die in onze huidige maatschappij door de media bejubeld en door het publiek bewonderd worden, de mensen die “top” voor hun beroep mogen schrijven. Top dokters, top advocaten, top atleten, top weet-ik-veel. . .
Mensen die vaak vergoedingen krijgen die je eigenlijk alleen nog immoreel kunt noemen. Zeker als je bedenkt dat op enkele uren hier vandaan, kinderen over vuilnishopen kruipen op zoek naar wat bedorven voedsel. Je kan als christen deze top-mannen-en-vrouwen wel bewonderen om wat ze kunnen, (afgunst is zeker geen christelijke deugd), maar ons hart moet op de eerste plaats uitgaan naar de mensen in de kou.

Gevolgen
Als we echter consequent kiezen voor de mensen die altijd in het hoekje zitten waar de slagen vallen, dan gaan we ook zelf niet in de prijzen vallen. In een wereld waar het normaal is koortsachtig op zoek te zijn naar meer geld, meer aanzien en bekendheid en macht, (ze hebben daar tegenwoordig een akelig mooi woordje voor: de ratrace), wordt dat zeker niet op prijs gesteld.
In het beste geval word je bekeken als een beetje dom en naïef. In het beste geval. Want je inzet voor evangelische waarden kan en wordt ook vaak gezien als een aanklacht, als een afkeuring van wat in de wereld geldt.
En dat pikt die wereld niet.
Doe wat Jezus van je vraagt en je zal onmiddellijk ondervinden wat Hij bedoelde met: denk niet dat Ik vrede ben komen brengen.
Je zal geen vrede krijgen van de wereld. Maar je zal wel vrede kennen in je hart.

VOORBEREIDINGEN VORMSEL 2020 GESTART
zo 18 augustus '19

Het catechesejaar 2019-2020 gaat eind september van start, maar nu reeds wordt er gewerkt aan de voorbereiding ervan. Onlangs trokken priester Luc en de catechisten (begeleiders) Erika, Ingrid, Bieke, Gilbert en Gert voor een werkvergadering naar de inspirerende omgeving van de Abdij van Tongerlo. Er werd enkele uren vlijtig gewerkt om tegen 13 uur af te sluiten met een lekkere maaltijd.
Bieke Mels uit Wever en Sarah Schepmans (niet op de foto) uit Kortenaken zijn de nieuwe, enthousiaste krachten die ons in het nieuwe werkjaar zullen vervoegen. Welkom, Bieke & Sarah!

Noteer alvast volgende data:
– ouderavond op dinsdagavond 17 september in zaal Glazuur (uitnodiging volgt later);
– Heilig Vormsel (voor de kinderen geboren in 2008) op zondag 26 april 2020.

Ps Interesse om komend jaar mee te werken aan de begeleiding van 11/12-jarigen? Geef gerust een seintje op 0474 / 72 14 82 of gert.janssens@kerkglabbeek.be

TRACTORPROCESSIE HOELEDEN
za 17 augustus '19

F4275a33In Hoeleden vindt op zondagvoormiddag 18 augustus 2019 het jaarlijkse tractortreffen plaats. Om 13.30 uur vertrekt de tractorprocessie (+- 15 km) aan de feesttent op de Zandstraat. In onze gemeente passeert de colonne in Zuurbemde. Aansluitend (15.30 uur) volgt de tractorwijding aan café De Lustige Schutters. Dit als afsluiter van de tiendaagse Hoeleden-Dries kermis, georganiseerd door De Jonkheid Hoeleden-Dries. Er worden honderden tractoren verwacht.

Meer info op www.facebook.com/kermisHoeleden.

Pagina's