Nieuws

KERK KAPELLEN BESCHIKT OVER TV-SCHERM
di 16 oktober '18

F4275d43.JPGDeze week werd er een tv-scherm (65 inch) geïnstalleerd in de kerk van Kapellen. De tv zal gebruikt worden tijdens zondagvieringen, communievieringen, gezinsvieringen, vieringen op feestdagen… voor het tonen van foto’s, gebeden, liedjesteksten, mededelingen, … Bij dopen, huwelijken en uitvaartplechtigheden kan de tv gebruikt worden om de viering een bijkomende persoonlijke toets te geven. Bij druk bijgewoonde vieringen kan het scherm tevens ingezet worden om de mensen op de achterste rijen in de kerk een beter zicht te geven op wat zich afspeelt rond het altaar.
Er werd gekozen voor een tv i.p.v. beamer en projectiescherm, omwille van verschillende redenen:
– Een tv geeft onder alle omstandigheden betere beeldkwaliteit, of de kerk nu donker is of helder verlicht;
– Een tv-scherm past beter in het interieur en neemt minder plaats in;
– Een lagere aankoopprijs en een aanzienlijk goedkopere onderhoudskost.

Dank aan Eddy, Jef, Ludo en Paul voor de deskundige plaatsing!

HONDENWIJDING
ma 15 oktober '18

2018 Affiche.jpg

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 2018
di 09 oktober '18

Van harte welkom om mee jouw overledene(n) te herdenken…

allerheiligenvieringen2018.jpg

DANKJEWEL LEERKRACHTEN!
vr 05 oktober '18

dagvdleerkrachtNamens onze zes Glabbeekse parochies willen we op deze “Dag van de Leerkracht” alle leerkrachten van de scholen van VBS De Duizendpoot Bunsbeek, VBS De Kleine Wereld Kapellen en GBS De Springplank Glabbeek (én daarbuiten) bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en voor hun passie voor kinderen & jongeren en lesgeven!

DANKJEWEL!

WERELDDIERENDAG
do 04 oktober '18

Werelddierendag

Vandaag (4/10) gedenken we Franciscus van Assisi. Dat op deze dag ook Werelddierendag valt heeft alles met hem te maken. Franciscus betrok in zijn leven op een bijzondere manier het respect voor de natuur in het algemeen en dieren in het bijzonder.

Franciscus (1182-1226) was de zoon van een rijke koopman. Door een aantal gebeurtenissen breekt hij met zijn luxe leventje. Hij kiest voor een leven van vrijwillige armoede, van inzet voor de hulpbehoevenden en van verkondiging. Veel jongeren voelden zich tot zijn voorbeeld aangetrokken. Zijn groep gaf hij de naam ‘minderbroeders’.

Anders dan vroegere asceten trok Franciscus zich niet in de natuur terug om de wereld te ontvluchten. Samen met al het geschapene wilde hij zijn Schepper loven. In zijn preken richtte hij zich soms zelfs tot de vogels en andere dieren. Hij staat dan ook als een groot dierenvriend bekend. Vandaar dat men op zijn gedenkdag ook werelddierendag viert.

Zonnelied van de H. Franciscus van Assisi

Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig U te noemen.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen,
vooral heer broeder zon,
die de dag is, en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en stralend met grote luister.

Van U, Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gemaakt, schitterend, kostbaar en mooi.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht en de wolken, het helder weer en ieder
jaargetijde, waardoor Gij uw schepselen in leven houdt.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is, nederig, kostbaar en kuis.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie Gij voor ons de nacht verlicht.
En hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster aarde,
onze moeder die ons in leven houdt en leidt
en allerlei gewassen met kleurige bloemen en kruiden voortbrengt.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
door hen die vergiffenis schenken door uw liefde,
en ziekte en verdrukking dragen.

Gelukkig zij die dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, zullen zij worden gekroond.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
door onze zuster de lichamelijke dood,
waaraan geen levend mens ontsnappen kan.
Wee hen die sterven in doodzonde.
Gelukkig wie zij aantreft in uw allerheiligste wil,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.

Loof en zegen mijn Heer
en dank en dien Hem met grote nederigheid.

Meer over Sint-Franciscus
https://www.kerknet.be/pastorale-zone-het-anker-kapelle-op-den-bos/artikel/franciscus-de-heilige-van-dierendag

NIEUWE DIRECTIE SCHOOL BUNSBEEK
wo 03 oktober '18

Annemie EveraertsAnnemie Everaerts (44 jaar) werd aangesteld als nieuwe directie van de vrije basisschool De Duizendpoot van Bunsbeek. Vanaf 8 oktober ’18 volgt zij Nick Jacobs op. Annemie is sinds 2012 in VIA Tienen actief, eerst als leerkracht en vervolgens als leerlingbegeleider en zorgcoördinator. Zij brengt dus veel pedagogische en zorgervaring mee.

Juf Annemie beschouwt deze job als een belangrijke stap in haar loopbaan: “Mijn passie en enthousiasme voor het onderwijs vormen de basis voor mijn keuze als directeur van de school. Verantwoordelijkheid nemen en de toekomst van de school vorm geven, dat inspireert me en drijft me.”

Juf Annemie werd als directeur geselecteerd door een jury onder leiding van Roel Aerts, coördinerend directeur van scholengemeenschap Tumuli.

Als Pastorale Zone Glabbeek kijken we er naar uit om met juf Annemie samen te werken.

Proficiat en succes met de nieuwe uitdaging!

KERK KAPELLEN LOCATIE VOOR HERDENKINGSCONCERT ’14 – ’18
di 02 oktober '18

Op zaterdagavond 29 september 2018 vond het herdenkingsconcert ’14 – ’18 van de gemeente Glabbeek plaats in de kerk van Kapellen. Met dit herdenkingsconcert werd de start herdacht van het bevrijdingsoffensief op het einde van de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden.

Door de prachtige samenwerking van ruim 80 muzikanten van de Koninklijke Harmonie Crescendo Glabbeek, de Festival Brass Band en de doedelzakkenband The Wallace Pipe Band konden de 300 aanwezigen genieten van een prachtige muzikale avond.

LANGS PELGRIMSWEGEN NAAR SCHERPENHEUVEL
di 02 oktober '18

F4960j41.jpgHet project Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel wil het netwerk van oude bedevaartwegen naar Scherpenheuvel terug herkenbaar maken en het bijhorende erfgoed ontsluiten in een online databank.   Om deze wegen in kaart te brengen, hebben we jullie hulp nodig! Tijdens het projectcafé gaan we in kleine groepjes aan de slag met kaartmateriaal. Op tafel leggen wij meerdere kopieën van een topografische kaart waarop wij samen met jullie de verschillende routes die jullie gebruiken, aanduiden en bediscussiëren. We zijn benieuwd naar jullie wegen naar Scherpenheuvel, interessante plaatsen onderweg, eventuele knelpunten, andere wandelpaden in de buurt, …   Te voet naar Scherpenheuvel betekent meer dan mooie wandelpaden alleen. Er zijn ook de verhalen en anekdotes, de bedevaartvaantjes, foto’s, medailles, vlaggen, beelden, kaarsen, … Dit bijhorende erfgoed raakt evenwel meer en meer in de vergetelheid. Daarom zijn wij ook op zoek naar al die belevingen en voorwerpen die een link hebben met de bedevaart naar Scherpenheuvel. Kijk eens op zolder, bij je (groot)ouders in de kast of in het archief van jullie vereniging. Breng je voorwerp mee naar het projectcafé op maandag 8 oktober ’18 om 20 uur in zaal ’t Dorp, Dorpsplein 33, 3470 Kortenaken. Daar worden de eerste voorwerpen gedigitaliseerd. Natuurlijk krijg je jouw voorwerp terug mee naar huis. Toegang gratis. Iedereen is welkom! Meer info
www.pelgrimswegen.beinfo@pelgrimswegen.be – 016 28 42 27 – www.facebook.com/events/240838463406841

HUWELIJK WEVER: ELLEN & BART
ma 01 oktober '18

foto -aangepastOp zaterdag 23/09/2018 gaven Ellen De Keyzer & Bart Decroos elkaar het ja-woord in Sint-Antoniuskerk van Wever.
Wij wensen het koppel en hun families van harte proficiat!

God van liefde,
wij bidden U dat Ellen & Bart
U in elkaars liefde mogen ervaren als de bron van leven en goedheid.
Laat hun liefde voor elkaar de taal zijn waarin Gij tot hen spreekt
en voor ons een teken dat Gij midden onder ons leeft.
Amen.

54 MEISJES & JONGENS GESTART OP WEG NAAR HET VORMSEL 2019
zo 30 september '18

Op zaterdagnamiddag 29 september ‘18 was het zover: alle catechesegroepen van onze zes parochies/dorpen en hun catechisten Erika, Ingrid, Gilbert en Gert kwamen voor de eerste keer samen voor de gemeenschappelijke startdag. Om 14 uur werd iedereen in het parochiecentrum verwacht. Er werd gepraat over idolen, gespeeld, gebeden, gelachen en de meisjes en jongens kregen een verfrissend drankje… De kinderen kregen ook uitleg over hoe het catechesejaar is opgebouwd en wat ze mogen verwachten. De eerste thuisopdracht luidde als volgt: “Maak twee selfies (foto’s waarop je zelf staat). Eéntje met op de achtergrond een kerkgebouw en ééntje met een ander teken van geloof (kapel, Mariabeeldje, priester…) en mail het door.
Om 16.30 uur was de samenkomst afgelopen: tof en voor sommigen zelfs te kort.

De volgende ochtend, zondag 30 september, was quasi iedereen paraat voor de startviering in de Onze-Lieve-Geboortekerk van Kapellen.

 Het startschot voor enkele boeiende en leerrijke maanden is gegeven. De catechisten en de kinderen gaan enthousiast de weg naar het Vormsel, dat op zondag 5 mei 2019 voltrokken zal worden…

Pagina's